ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συναλλαγές με το εκκαθαριστικό της εφορίας

Δημοσίευση 29 Νοεμβρίου 2012, 15:30 / Ανανεώθηκε 29 Νοεμβρίου 2012, 15:30
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συναλλαγές με το εκκαθαριστικό της εφορίας
Facebook Twitter Whatsapp
Την υποχρέωση του συναλλακτικού κοινού να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα εισοδήματά του στην τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Την υποχρέωση του συναλλακτικού κοινού να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα εισοδήματά του στην τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ειδικότερα, η ΕΕΤ με αφορμή διαρκή ερωτήματα της πελατείας των τραπεζών μελών της, ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό ότι από τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με ρητή διάταξη της υπ’ αριθμ. 2652/2012 Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τα εισοδήματα:

• του πελάτη-φυσικού προσώπου δηλώνονται στην τράπεζα με την επίδειξη του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στο πρωτότυπό του,

• του πελάτη-νομικού προσώπου/επιτηδευματία, με την επίδειξη του πρωτοτύπου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επιβεβαιωμένη την υποβολή της και το σημείωμα πληρωμής φόρου Για όσους δεν έχουν υποχρέωση από το νόμο να υποβάλουν φορολογική δήλωση προβλέπεται να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια ΔΟΥ και να λαμβάνουν υπογεγραμμένο αντίγραφο προκειμένου να το προσκομίσουν στην τράπεζα.

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να ζητούν την επικαιροποίηση των εγγράφων αυτών και να τηρούν αντίγραφά τους. Η σχετική υποχρέωση αφορά τόσο νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες των τραπεζών, καθώς και πελάτες που συναλλάσσονται, έστω και για μία και μοναδική φορά, με αυτές.