ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση αποτελεσμάτων για Profile στο εννεάμηνο

Δημοσίευση 29 Νοεμβρίου 2012, 18:49 / Ανανεώθηκε 29 Νοεμβρίου 2012, 18:49
Ενίσχυση αποτελεσμάτων για Profile στο εννεάμηνο
Facebook Twitter Whatsapp
Συνεχίστηκαν και στο 9μηνο οι αυξητικές τάσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα και τα κέρδη του ομίλου PROFILE, ως συνέπεια της πιστής τήρησης του επενδυτικού προγράμματος και του επιχειρηματικού σχεδιασμού, με έμφαση στις αγορές του εξωτερικού.
Συνεχίστηκαν και στο 9μηνο οι αυξητικές τάσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα και τα κέρδη του ομίλου PROFILE, ως συνέπεια της πιστής τήρησης του επενδυτικού προγράμματος και του επιχειρηματικού σχεδιασμού, με έμφαση στις αγορές του εξωτερικού.

Ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της συγκυρίας ο όμιλος συνεχίζει τη μείωση του δανεισμού του, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα διαθεσίμων.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €6 εκατ. από €6,5 εκατ. το 9μηνο του 2011.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,4 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 4,43%, ενώ το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €315 χιλ. από €308 χιλ.

Τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα €119 χιλ., από €89 χιλ. το 2011, εμφανίζοντας αύξηση 34,24%.

Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €151 χιλ. για το εννεάμηνο του 2012, από €144 χιλ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, ως αποτέλεσμα και της σημαντικής συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων, σε ποσοστό 11%.

Ο δανεισμός για τον Όμιλο μειώθηκε κατά 15,31% στα €4 εκατ. από €4,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2011 ενώ τα διαθέσιμα εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα διαμορφούμενα στα €4,2 εκατ. ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης πιστωτικής πολιτικής και οργάνωσης του Ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €5,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2012 από €5,9 εκατ., το 2011, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα €1,3 εκατ. από €1,1 εκατ., το εννεάμηνο του 2011.

Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €402 χιλ. από €276 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €197 χιλ. από €74 χιλ. το 9μηνο του 2012.