ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 3,5% του ΑΕΠ της Ρουμανίας

Δημοσίευση 5 Μαρτίου 2014, 22:02 / Ανανεώθηκε 5 Μαρτίου 2014, 14:18
Αύξηση 3,5% του ΑΕΠ της Ρουμανίας
Facebook Twitter Whatsapp

Η βιομηχανία και η γεωργία είναι οι τομείς με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση κατά 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ρουμανίας, το 2013 έναντι του 2012.

Η βιομηχανία και η γεωργία είναι οι τομείς με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση κατά 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ρουμανίας, το 2013 έναντι του 2012.

Το ρουμανικό ΑΕΠ στο σύνολο του 2013 διαμορφώθηκε στα 631,130 δισ. λέι (139,8 δισ. ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία και πάνω από 143 δισ. ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στα τέλη του 2013).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ρουμανική στατιστική υπηρεσία INS, ο κλάδος της βιομηχανίας (+2,3%) συνεισέφερε σε ποσοστό 30% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, ενώ ο όγκος της βιομηχανικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 8,1%. Ο κλάδος της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (-1,1%) συνεισέφερε σε ποσοστό 5,6% στον σχηματισμό του ΑΕΠ, με μία αύξηση του όγκου της δραστηριότητας κατά 23,4%.

Θετική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ είχαν επίσης οι κλάδοι της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, των αγοραπωλησιών ακινήτων, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υποστήριξης.

Στον αντίποδα, αρνητική συμβολή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είχαν οι κλάδοι των κατασκευών, του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, των επισκευών αυτοκινήτων και μηχανών, των μεταφορών και αποθήκευσης, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, καθώς και της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και ασφάλισης.

Στην αύξηση του ΑΕΠ συνεισέφερε σε ποσοστό 4,1% η αύξηση κατά 12,8% των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών έναντι μιας σημαντικά μικρότερης αύξησης των εισαγωγών, σε ποσοστό 2,3%. Θετικά συνεισέφερε και η αύξηση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά 0,9%.

Ο δείκτης Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (GFCF-Gross Fixed Capital Formation- περιγράφει τις επενδύσεις μιας εθνικής οικονομίας σε πάγια κεφάλαια) σημείωσε μείωση του όγκου του κατά 5,7% και είχε αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ, ενώ η τελική δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,6%.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, το ΑΕΠ της Ρουμανίας αυξήθηκε κατά 5,1% με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012, ενώ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 1,5% σε πραγματικούς όρους.