ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στα 6,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών

Δημοσίευση 6 Μαρτίου 2014, 19:33 / Ανανεώθηκε 6 Μαρτίου 2014, 19:17
ΤτΕ: Στα 6,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών
Facebook Twitter Whatsapp

Στα 6,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με το βασικό σενάριο προσομοίωσης σε ακραίες καταστάσεις που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στηριζόμενη στην Έκθεση της BlackRock.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στα 6,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με το βασικό σενάριο προσομοίωσης σε ακραίες καταστάσεις που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στηριζόμενη στην Έκθεση της BlackRock.

Αναλυτικά οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας υπολογίζονται σε 2,183 δισ. ευρώ, της Εurobank σε 2,945 δισ. ευρώ της Alpha Bank σε 262 εκατ. ευρώ. της Πειραιώς σε 425 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Αττικής σε 397 εκατ. ευρώ και της Πανελλήνιας σε 169 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος ζήτησε από τις διοικήσεις των τραπεζών να υποβάλλουν το αργότερο έως τις 15 Απριλίου τα σχέδια τους για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους σε εύλογο και σύντομο χρονικό διάστημα.

 Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από αποθέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, κ.λπ.), καθώς και από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι για την διεξαγωγή της άσκησης υιοθέτησε μια αυστηρή προσέγγιση, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα ευρήματα θα είναι επαρκώς συντηρητικά, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την ανεξάρτητη διαγνωστική μελέτη της BlackRock Solutions στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών. Σημειώνεται ότι η νέα μελέτη της BlackRock ήταν πιο διευρυμένη, σε όρους μεθοδολογίας, δειγμάτων και ανάλυσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη άσκηση του 2011.

 Η σχετική έκθεση, περιγράφει αναλυτικά την επίδραση που προβλέπεται ότι θα ασκήσουν στις εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για την περίοδο 2013-2016:

(i) οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου του συνόλου των τραπεζικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και

(ii) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2013. Στην εκτέλεση της άσκησης, την Τράπεζα της Ελλάδος συνέδραμαν κορυφαίες συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρίες και συγκεκριμένα η BlackRock Solutions, η Rothschild και η ΕΥ.

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση