ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη έναντι ζημιών για την Ιονική το 2013

Δημοσίευση 7 Μαρτίου 2014, 10:05 / Ανανεώθηκε 7 Μαρτίου 2014, 10:05
Κέρδη έναντι ζημιών για την Ιονική το 2013
Facebook Twitter Whatsapp

Στο ποσό των 0,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2013, τα καθαρά κέρδη της Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Χίλτον) έναντι ζημιών 4,1 εκατ. ευρώ το 2012.

Στο ποσό των 0,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2013, τα καθαρά κέρδη της Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Χίλτον) έναντι ζημιών 4,1 εκατ. ευρώ το 2012. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στη γενική συνέλευση της εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.