ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα social media αυξάνουν τις προσλήψεις

Δημοσίευση 15 Ιουλίου 2014, 22:01 / Ανανεώθηκε 15 Ιουλίου 2014, 16:52
Τα social media αυξάνουν τις προσλήψεις
Facebook Twitter Whatsapp

Διεθνώς, οι CCOs προσθέτουν, με αυξανόμενους ρυθμούς, digital και social media στην επίβλεψη και στις δραστηριότητες των τμημάτων τους.

Διεθνώς, οι CCOs προσθέτουν, με αυξανόμενους ρυθμούς, digital και social media στην επίβλεψη και στις δραστηριότητες των τμημάτων τους.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, προσλαμβάνουν περισσότερους ειδικούς στα digital και social media (73%) και καλλιεργούν στενότερες σχέσεις με χρήστες του twitter και bloggers με μεγάλο βαθμό επιρροής (55%). Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τη «Rising CCO V», την έρευνα που συντάχθηκε από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Spencer Stuart και την Weber Shandwick. Φέτος, στην πέμπτη χρονιά της, η «Rising CCO» διερευνά πώς οι CCOs αναμένουν να εξελιχθεί ο τομέας ευθύνης τους συν τω χρόνω, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με διαρκώς αυξανόμενο digital χαρακτήρα και διασπορά των media.

Τα social media συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα

Τα επόμενα χρόνια, τα social media αναμένεται από μόνα τους να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη δουλειά των CCOs. Η συντριπτική πλειοψηφία τους (91%) αναμένει να αυξηθεί η σημασία των social media περισσότερο από κάθε άλλο τομέα επικοινωνίας υπό την ευθύνη τους. Το συγκεκριμένο εύρημα αφορά κάθε γεωγραφική περιοχή που αφορά η μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τη Β. Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Σε παγκόσμια κλίμακα, οι CCOs αναμένουν επίσης αύξηση της σημαντικότητας της κινητής τηλεφωνίας (73%) και της παραγωγής video (69%).

«Η εταιρική επικοινωνία βρίσκεται σταθερά σε κατάσταση εξέλιξης, όσο η αύξηση social επικοινωνίας συνεχίζει να αλλάζει το τοπίο», δήλωσε ο George Jamison, ο οποίος ηγείται του επιχειρησιακού Τομέα Εταιρικής Επικοινωνίας της Spencer Stuart. «Σε κάποιες περιπτώσεις, οι «corporate ομάδες» κατευθύνουν τις αλλαγές, την ώρα που άλλες αγωνίζονται για να ακολουθήσουν. Η έρευνά μας δείχνει ότι οι CCOs εργάζονται σκληρά για να εφοδιαστούν με τα σωστά εργαλεία και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τους βοηθήσουν στην πλοήγησή τους σε αυτόν τον κόσμο που διαρκώς αλλάζει και να διατηρήσουν την άνεση να κινούνται σε social επίπεδο».

Οι CCOs προβλέπουν σημαντική αλλαγή

Η μεγάλη πλειοψηφία των CCOs (86%) συμφωνεί ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον των media, τα προηγούμενα χρόνια, είχαν σημαντική επίδραση στις επικοινωνιακές στρατηγικές και αναμένουν το τοπίο να συνεχίσει να εξελίσσεται. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις CCOs (28%) αναμένουν ευρεία αλλαγή του περιβάλλοντος των media τα επόμενα χρόνια. 51% εξ αυτών είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές. Οι CCOs αναφέρθηκαν περισσότερο στις τεχνολογικές εξελίξεις, τα social media και τις αναπτυσσόμενες media platforms.

Ένας τρόπος μέσω του οποίου το εξελισσόμενο περιβάλλον των media αναμένεται να επηρεάσει την εταιρική επικοινωνία είναι η δημοσίευση περιεχομένου (content publishing). Η δημοσίευση περιεχομένου βρίσκεται στην ατζέντα του 90% των CCOs. Το 58% των CCOs ανέφερε ότι δημιουργούν και δημοσιοποιούν το δικό τους περιεχόμενο. Το 18% ανέφερε ότι βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας για να γίνουν «εκδότες πρωτογενούς περιεχομένου» και 14% υποστηρίζει ότι σκέπτεται να αναλάβει πρωτοβουλίες στο μέλλον ώστε να γίνει «εκδότης πρωτογενούς περιεχομένου».

Το marketing και η επικοινωνία έρχονται πιο κοντά

Οι CCOs έχουν σήμερα μεγαλύτερη ευθύνη για το marketing, σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Το ποσοστό των CCOs που επιβλέπουν το marketing αυξήθηκε από 26% το 2012, σε 35% το 2015. Πρόκειται για αύξηση 35%.

«Η ευρύτερη σύγκλιση του Marketing και της Επικοινωνίας καθοδηγείται κυρίως από την διαρκώς αυξανόμενη αδιαίρετη σχέση της corporate και της brand φήμης που κυριαρχεί με γρήγορους ρυθμούς ανάμεσα στις διεθνείς εταιρείες του Fortune 500», δήλωσε η Leslie Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist της Weber Shandwick.

«Σε ένα κατακερματισμένο περιβάλλον media, το να έχεις μία καθαρή φωνή της επιχείρησης είναι σήμερα αποστολή καθοριστικής σημασίας». 84% των CCOs παγκοσμίως συμφωνούν ότι σήμερα η εταιρική φήμη και η φήμη του brand είναι αδιάρρηκτες μεταξύ τους.

Στενά συνδεδεμένο σε μεγάλο βαθμό με αυτή τη σχέση είναι η προεξέχουσα θέση των Δημοσίων Σχέσεων ως marketing mix συστατικό. Σχεδόν δύο στους τρεις CCOs (62%) συμφωνούν ότι οι Δημόσιες Σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά το status τους στο marketing mix τα τελευταία χρόνια.

Οι CCOs βλέπουν αποτελεσματικότητα στην ενσωμάτωση των media

Παγκοσμίως, οι CCOs αναφέρουν ότι η επικοινωνία τους προς τα έξω εστιάζεται περισσότερο στα παραδοσιακά μέσα (64%) από ό,τι στα social media (36%). Χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά και τα social media για διαφορετικούς σκοπούς και βλέπουν αποτελεσματικότητα ενσωματώνοντας και τα δύο για ορισμένες επικοινωνιακές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης κρίσεων, ενώ για κάποιες άλλες δράσεις, όχι. Σχεδόν δύο στους τρεις CCOs (63%) διαπιστώνουν ότι τα παραδοσιακά και τα social media είναι εξίσου αποτελεσματικά για την επίλυση κρίσεων είτε θεμάτων.

Τουλάχιστον οι μισοί από τους CCOs διεθνώς αναφέρουν ότι τα παραδοσιακά και τα social media είναι εξίσου αποτελεσματικά στη διατήρηση των πελατών (58%), στην προσέλκυση νέων πελατών (54%) και στη δημιουργία awareness για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία (50%). Τα παραδοσιακά μέσα καταγράφονται ως περισσότερο αποτελεσματικά για την ανακοίνωση οικονομικών επιδόσεων (76%) και στην προώθηση των προβολής των ανώτερων στελεχών (54%), ενώ τα social media είναι αποτελεσματικότερα στην προσέλκυση ταλέντων (56%).

Ευρήματα ανά περιοχή:

* Στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας-Ειρηνικού (APAC), οι CCOs κατά τεκμήριο συμφωνούν ότι ο τομέας της εταιρικής επικοινωνίας ακολούθησε επιτυχώς τις αλλαγές στο περιβάλλον των media.

* Οι CCOs και στις περιοχές που αφορά η έρευνα, αναμένουν αύξηση της σημαντικότητας των social media ως εργαλείου επικοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, οι CCOs στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θεωρούν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι το website της εταιρείας θα επιδείξει τη μεγαλύτερη αύξηση σε ότι αφορά τη σημαντικότητά του. Οι CCOs της Λατινικής Αμερικής επίσης αναμένουν αύξηση της σημαντικότητας του digital community management και του video production.

* Οι CCOs στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική είναι περισσότερο πιθανό να επιβλέπουν και το marketing, επιπροσθέτως της επικοινωνίας.

* Οι CCOs της Β. Αμερικής είναι περισσότερο πιθανό, επί του παρόντος, να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν το δικό τους περιεχόμενο. Οι CCOs της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού είναι πιθανότερο να εισέλθουν στη διαδικασία προετοιμασίας προκειμένου να γίνουν εκδότες πρωτογενούς περιεχομένου