ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο» στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αν δεν έχουν πληρωθεί οι φόροι

Δημοσίευση 24 Ιουλίου 2014, 11:26 / Ανανεώθηκε 24 Ιουλίου 2014, 12:26
«Φρένο» στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αν δεν έχουν πληρωθεί οι φόροι
Facebook Twitter Whatsapp

«Μπλόκο» στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αν δεν έχουν πληρωθεί οι φόροι περιουσίας, βάζει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Μπλόκο» στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αν δεν έχουν πληρωθεί οι φόροι περιουσίας, βάζει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του. 

Έτσι, όπως αναφέρει το «Βήμα», πλέον όποιος ενδιαφέρεται να πουλήσει ή να αγοράσει ένα διαμέρισμα, να προχωρήσει σε γονική παροχή ή να κληρονομήσει ένα ακίνητο, δεν θα μπορεί να το κάνει, αν δεν έχουν πληρωθεί οι φόροι της τελευταίας πενταετίας.

Το νέο αυτό σύστημα μεταβίβασης ακινήτων βασίζεται στο «πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ», το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά το εν λόγω πιστοποιητικό λειτουργεί ως φορολογική ενημερότητα. Όποιος δεν πληρώνει δεν μπορεί να μεταβιβάσει.

Για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση θα πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης ακινήτου στον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό «φορολογικής ενημερότητας» για το συγκεκριμένο ακίνητο. Μεταβιβάσεις ακινήτων που γίνονται χωρίς πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ θεωρούνται άκυρες. 

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται μέσω του taxisnet με τους προσωπικούς κωδικούς του φορολογούμενου. Για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2010-2013 και εκδίδεται για κάθε Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) χωριστά.

Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει:

- Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.

- Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, αν δε μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς.

- Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το σχετικό πιστοποιητικό.