ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αρμοδιότητες του Τρύφωνα Αλεξιάδη - Όλη η απόφαση του Τσίπρα

Δημοσίευση 7 Οκτωβρίου 2015, 14:18 / Ανανεώθηκε 7 Οκτωβρίου 2015, 14:18
Οι αρμοδιότητες του Τρύφωνα Αλεξιάδη - Όλη η απόφαση του Τσίπρα
Facebook Twitter Whatsapp

Τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη προσδιορίζει απόφαση που υπογράφει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη προσδιορίζει απόφαση που υπογράφει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Αλεξιάδης θα ειναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, του ΣΔΟΕ ενώ θα έχει την εποπτεία της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων,  του Βαρβακείου Ιδρύματος,  του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών,  της Ελληνικό Α.Ε. και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση του Πρωθυπουργού:

Αριθμ. Υ14/3.10.2015

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Υ14 3.10.2015

(ΦΕΚ Β' 2144/06-10-2015)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει,) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113), δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ε) της Υ5/27.1.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204),

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

2. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

3. Της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

4. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων: α) της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων, β) του Βαρβακείου Ιδρύματος, γ) του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών, δ) της Ελληνικό Α.Ε., ε) της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β) η νομοθετική πρωτοβουλία η οποία ασκείται μόνον από κοινού με τον Υπουργό, γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και η αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό: α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής αυτής, β) η εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου, γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, δ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης εξουσιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής άμυνας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και συγκρότησης επιτροπών καταστροφής διαβαθμισμένου υλικού, ε) η οργάνωση Υπηρεσιών, στ) οι αποσπάσεις και μετατάξεις στο Υπουργείο Οικονομικών Υπαλλήλων άλλων φορέων, καθώς και οι πράξεις πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και ανάθεσης μίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα, με την εξαίρεση της στελέχωσης του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, ζ) οι πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στην πληρωμή συμπληρωματικών συντάξεων σε συνταξιούχους και βοηθηματούχους, γενικά, του Δημοσίου, η) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για το συντονισμό της δραστηριότητας των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων. Άρθρο 4 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

 

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr