ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS οι δικηγόροι

Δημοσίευση 4 Ιουλίου 2017, 17:58 / Ανανεώθηκε 17 Ιουλίου 2017, 18:37
Δεν υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS οι δικηγόροι
Facebook Twitter Whatsapp

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γνωμοδότησε πως οι δικηγόροι δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν POS.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γνωμοδότησε πως οι δικηγόροι δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν POS.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση «οι λήπτες των υπηρεσιών τους δεν είναι "καταναλωτές" που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016».

Η απόφαση είναι ομόφωνη αλλά η Αρχή διευκρινίζει πως η υποχρεωτική τοποθέτηση POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αρχή ύστερα από σχετική αίτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, γνωμοδότησε ως προς τη νομιμότητα, σε σχέση με τον ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ΚΥΑ 45231/20.4.2017, με την οποία επιβάλλεται στα δικηγορικά γραφεία η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα (POS).

Σε ανακοίνωση της η Αρχή αναφέρει ότι «ενόψει του γεγονότος ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για τη συμμόρφωση προς την ΚΥΑ λήγει στις 27.7.2017, και προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, η Αρχή θεωρεί σκόπιμο να ανακοινώσει, και πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί το ευρισκόμενο ήδη υπό σύνταξη αιτιολογικό της γνωμοδότησης, τη γνώμη στην οποία κατέληξε ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς της».

Η κρίση της έχει ως εξής:

«Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η ανωτέρω ΚΥΑ, κατά το μέρος που περιλαμβάνει και τους δικηγόρους στο πεδίο εφαρμογής της, βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, διότι το άρθρο αυτό, ακόμη και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι "καταναλωτές" που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016.

Πάντως, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι, πλην του ανωτέρω θέματος της υπέρβασης των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον ν. 2472/1997».