ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «e-λογιστήριο» για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

του Θάνου Πασχάλη - Δημοσίευση 27 Φεβρουαρίου 2019, 09:00 / Ανανεώθηκε 27 Φεβρουαρίου 2019, 09:08
Έρχεται το «e-λογιστήριο» για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Facebook Twitter Whatsapp

Ηλεκτρονικά αντί χάρτινα τα τιμολόγια

«Φρένο» στην ανεξέλεγκτη έκδοση και διακίνηση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων (τιμολόγια κλπ) τα οποία αποτελούν «μάστιγα» για την αγορά, μιας και διευκολύνουν την εξάπλωση της φοροδιαφυγής και συνακόλουθα προκαλούν τεράστια απώλεια εσόδων για το δημόσιο, λόγω αποφυγής φόρου εισοδήματος η ΦΠΑ, επιχειρεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της η ΑΑΔΕ σκοπεύει να προχωρήσει, το αργότερο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, στην πιλοτική εφαρμογή ενός σχεδίου για υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων με ταυτόχρονη κατάργηση των χάρτινων και την καθιέρωση του e-λογιστηρίου εσόδων -εξόδων.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική μορφή και από το 2020 θα γενικευτεί με την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογίων για πάνω από 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και επιχειρηματίες, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνουν και σε πραγματικό χρόνο τα φορολογικά τους βιβλία που θα κρατούν σε ηλεκτρονική πλέον μορφή.

Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα ενημερώνεται για τον τζίρο κάθε επιχείρησης η ελεύθερου επαγγελματία και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο φόρτος της γραφειοκρατίας. Έτσι, μέσω των διασταυρώσεων η ΑΑΔΕ θα έχει πλήρη γνώση για τον τζίρο κάθε επιχείρησης ή επαγγελματία ελέγχοντας ταυτόχρονα ασυνήθιστες φορολογικές συμπεριφορές (αύξηση δαπανών, μείωση τζίρου κλπ). Με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν είναι πλέον αναγκαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθίσταται πολύ πιο εύκολη όπως και η τήρηση των βιβλίων της εφορίας (είτε πρόκειται για απλογραφικά είτε για διπλογραφικά).

Τι αλλαγές θα επιφέρει στις επιχειρήσεις ή τους επαγγελματίες το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Το «e- λογιστήριο» εσόδων-εξόδων που θα λειτουργεί συμπληρωματικά (προς το παρόν) με τα απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία μιας επιχείρησης θα «πατάει» πάνω σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και οποιαδήποτε εγγραφή εσόδων ή δαπανών, θα εμφανίζεται ταυτόχρονα, τόσο στον υπολογιστή του επιτηδευματία όσο και στο Τaxisnet. Η εφαρμογή θα περιέχει:

- Ειδική φόρμα, στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

- Ειδική φόρμα, στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης.

- Ειδική φόρμα με στήλες όπου θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης (δεδομένου ότι ορισμένες εταιρείες τηρούν βιβλία σε υπερδωδεκάμηνη χρήση).

Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, το υπόλοιπο του ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. μισθωτών υπηρεσιών), λοιποί φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και άλλοι φόροι ή τέλη.