ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακά: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για εργαζόμενους και εργοδότες

της Αγγελικής Κιλιντζόγλου - Δημοσίευση 23 Οκτωβρίου 2019, 23:00 / Ανανεώθηκε 23 Οκτωβρίου 2019, 23:38
Εργασιακά: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για εργαζόμενους και εργοδότες
Facebook Twitter Whatsapp

Τι αλλάζει με τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Αλλαγές σε μισθωτούς και εργοδότες έρχονται το επόμενο διάστημα μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που θα ψηφιστεί σε λίγες ημέρες στη Βουλή.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις επί των διατάξεων του νομοσχεδίου που έδωσε στη δημοσιότητα του υπουργείο Ανάπτυξης οι αλλαγές στα εργασιακά εντάσσονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκειμένου να συμβάλλουν στην επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα με την άμεση εφαρμογή κανόνων του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά υπάρχουν και διατάξεις που διευκολύνουν από διοικητικής πλευράς τον έλεγχο συμμόρφωσης, την καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας καθώς και ερμηνευτικού χαρακτήρα διατάξεις που ενισχύουν την προστασία των εργαζομένων και δυσκολεύουν την κατάχρηση του συστήματος.

Η προστασία των μισθωτών

Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης η προστασία των μισθωτών και συγκεκριμένα στο εξής θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αν ο εργοδότης καθυστερήσει πέραν των 2 μηνών να σας καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.
«Η ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να συμβαδίζει με την εγκατάλειψη κακών εργοδοτικών πρακτικών. Η αοριστία της προηγούμενης διάταξης άφηνε στον δικαστή να κρίνει, που σημαίνει ότι στην πράξη είχαν αβεβαιότητα τόσο ο καλόπιστος εργαζόμενος όσο και ο καλόπιστος εργοδότης. Σημειωτέον ότι η αοριστία ωφελούσε τους κακόπιστους, που την εκμεταλλευόντουσαν για να μεταβούν ανώδυνα σε αδήλωτη εργασία και ταυτόχρονη λήψη επιδομάτων. Επίσης, δημιουργούσε αύξηση των προσφυγών στα δικαστήρια, με ανάλογη επιβάρυνση της Δικαιοσύνης και των ιδίων των προσφευγόντων» εξηγεί το υπουργείο.

Οι υπερωριακές αμοιβές για εργαζόμενους με μερική απασχόληση

Αλλαγές έρχονται στο καθεστώς μερικής απασχόλησης και στο εξής εάν ο εργοδότης ζητήσει στον εργαζόμενο να απασχοληθεί επιπλέον ώρες πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου (και σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου εργασίας), τότε οι επιπλέον αυτές ώρες θα αμείβονται με προσαύξηση 12%. Κατ΄ αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση της εργασίας πλήρους ωραρίου (καθώς αυτή αποτελεί κεντρική επιλογή της πολιτικής μας για την αγορά εργασίας) και, κυρίως, η αποτροπή των εργοδοτών από την συστηματική προσφυγή σε καταχρηστικού τύπου συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
Σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα των εργαζομένων με μερική απασχόληση να αρνηθούν να εργαστούν επιπλέον ώρες από τις συμφωνηθέντες επαναδιατυπώνονται και επιβεβαιώνονται οι υφιστάμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή πρόσθετης εργασίας εάν δεν είναι σε θέση να την παράσχει και, φυσικά, εάν αυτή η άρνηση δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί όταν του ζητείται τακτικά («κατά συνήθη τρόπο») να εργαστεί υπερωριακά.

Συλλογικές συμβάσεις και προκήρυξη απεργίας

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται σε εθνικές γενικές, σε κλαδικές, σε επιχειρησιακές, σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές και σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων.
Σχετικά με το ποια σύμβαση εργασίας θα υπερισχύει αν «συντρέχουν» περισσότερες των δύο το νομοσχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις ειδικά για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική δυσχέρεια από κλαδικές συμβάσεις. Έτσι, δημιουργείται πεδίο ευελιξίας, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις, σε συνεννόηση με τους εργαζομένους τους, να βρίσκουν τη χρυσή τομή στις εργασιακές σχέσεις που τους διέπουν, χωρίς την υποχρέωση εφαρμογής διατάξεων που είναι ανεφάρμοστες για αυτούς. Προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο οι θέσεις εργασίας, και παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

Με το νέο νομοσχέδιο δημιουργείται Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών το οποίο εκτιμάται ότι θα βοηθήσει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στο συνδικαλιστικό τοπίο, να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και ολόκληρη η κοινωνία την «ταυτότητα» των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, το καταστατικό τους, πόσα μέλη έχουν και πόσοι ψήφισαν για να εκλέξουν τις διοικήσεις τους, την οικονομική τους κατάσταση και τις πηγές χρηματοδότησης.
Σχετικά με την προκήρυξη απεργίας θα διασφαλίζεται ότι θα είναι έγκυρη, ότι υπάρχει απαρτία που σημαίνει αντιπροσωπευτικότητα.
«Με την νέα δυνατότητα που καθιερώνουμε για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία θα σταματήσει το φαινόμενο να εκλέγονται διοικήσεις ή να αποφασίζονται απεργίες από γενικές συνελεύσεις με μικρή συμμετοχή. Δεν γίνεται τριάντα άτομα να αποφασίζουν για λογαριασμό 300. Με την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία –υπό όρους που εγγυώνται την μυστικότητα της ψήφου- δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη του συνδικαλιστικού οργάνου να συμμετέχουν ισότιμα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τσουχτερά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, θα του επιβάλλεται (στον εργοδότη) πρόστιμο ποσού 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο χωρίς να του ζητούνται εξηγήσεις. Επίσης ο εργοδότης έχει σημαντική έκπτωση προστίμου στις 2.000 ευρώ εάν προσλάβει τον εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης για ένα χρόνο, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής, συστηματοποιούνται οι έλεγχοι θεσπίζοντας υποχρεωτικούς επανελέγχους ενός 12μήνου και δημιουργείται μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αλλαγές στον ΕΦΚΑ

Σε σχέση με τον ΕΦΚΑ προβλέπεται επιπλέον όπλο για να παταχθεί η εισφοροδιαφυγή και το οποίο στοχεύει σε εργοδότες με πολύ μεγάλη παραβατικότητα που συστηματικά δεν καταβάλουν τις εισφορές των εργαζομένων. Με τη νέα ρύθμιση, εκτός από την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων, θα μπορεί να ανασταλεί η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.
Επίσης, καλύπτεται το κενό που υπήρχε για να μπουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων και οφειλέτες για τους οποίους δεν έχει υπολογιστεί το σύνολο των οφειλών με ευθύνη του ασφαλιστικού φορέα. Είχε διαπιστωθεί μία δυσκολία υπαγωγής στην ρύθμιση σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται κατά βάση για αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, αλλά και κάθε άλλον που θα αντιμετωπίσει ανάλογο πρόβλημα. Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων, η υπαγωγή στην οποία έχει γίνει ευκολότερη και έχει επεκταθεί και σε επιχειρήσεις με οφειλή έως 1 εκ. ευρώ, είναι η τελευταία τέτοιου είδους. Η διάταξη δίνει παράταση έως 31/12 για επίλυση εκκρεμοτήτων σε όσους προσπάθησαν να ενταχθούν στην ρύθμιση και δεν μπόρεσαν με ευθύνη της υπηρεσίας. 

Κινητοποιήσεις για τον αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Κάλεσμα σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στις 17:00, στην πλατεία Συντάγματος, απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), εκφράζοντας την αντίθεσή του στις διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΑ επισημαίνει ότι αγωνίζεται:

«- Για την εξαίρεση με αδιευκρίνιστους όρους επιχειρήσεων από τις κλαδικές συμβάσεις και την επαναφορά των ενώσεων προσώπων.  

- Για την κατάργηση της επεκτασιμότητας και της υποχρεωτικότητας.

- Για τη δυνατότητα σύναψης τοπικών συμβάσεων κάτω από τις κλαδικές, που ανοίγει το δρόμο των ειδικών οικονομικών ζωνών.

- Για την κατάργηση της διαιτησίας και απαξίωσης του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

- Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μητρώων των συνδικάτων από την κυβέρνηση.

- Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στη λήψη απόφασης των συνδικάτων, απομαζικοποιώντας και αδρανοποιώντας τους εργαζόμενους από τα συνδικάτα.

- Για τις ιδιωτικοποιήσεις που έχει εξαγγείλει και αυτές που ανακοινώνονται (Αεροδρόμιο, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΛΑΡΚΟ, κλπ).

- Για την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ» τονίζει το ΕΚΑ σε σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε.