ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα μεταμορφώσει την Ελλάδα: Τα κίνητρα για επενδύσεις και ο εκσυγχρονισμός

Δημοσίευση 16 Μαρτίου 2021, 16:00 / Ανανεώθηκε 16 Μαρτίου 2021, 16:36
Αυτό είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα μεταμορφώσει την Ελλάδα: Τα κίνητρα για επενδύσεις και ο εκσυγχρονισμός
Facebook Twitter Whatsapp

Σύμφωνα με την παρουσίαση το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς.

Το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη συνεδρίαση της Δευτέρας του Ecofin. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα σχέδια που ολοκληρώθηκαν έγκαιρα και οριστικοποιήθηκαν μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση. Όπως τόνισε η κυβέρνηση δίνει στο σχέδιο της βάρος στα εξής:

 • Σε κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιος Τομέας).
 • Στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης.
 • Στο εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα.
 • Στις υποδομές 5G, στην υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια και στην ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών.
 • Στο ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση.
 • Στην πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και σε νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.).
 • Στην εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS και στην επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.
 • Σε μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων.
 • Σε ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, “έξυπνες” βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη).
 • Σε Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.).
 • Σε επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης.
 • Στην μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση), στη μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης και σε μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες).
 • Στις επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, στην υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, στη διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών και σε πρόσθετες αντίστοιχες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Στη μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στον εκσυγχρονισμό νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την παρουσίαση του Χρήστου Σταϊκούρα

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα τα δάνεια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων θα δοθούν αποκλειστικά με κριτήρια της αγοράς, ήτοι η μέγιστη κρατική χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 50% της αξίας του έργου, μειώνοντας το κεφαλαιακό κόστος και η χρηματοδοτική συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών θα είναι τουλάχιστον 30% και 20% αντιστοίχως.

Σύμφωνα με την παρουσίαση:

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς

 • Μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων
 • Προς ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο

Δεν είναι απλώς μια οικονομική μετάβαση

 • Είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς
 • Μια μετάβαση που συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη

Με βάση το «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που συνέταξε η Επιτροπή υπό τον Νομπελίστα Καθηγητή Χρ. Πισσαρίδη (2020), και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό ΕΣΑΑ έχει στόχο:

 • Να περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19
 • Να αντιμετωπίσει υπάρχοντα κενά
 • Να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα

Κομβικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

 • Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιος Τομέας)
 • Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης
 • Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα
 • Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση
 • Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα
 • Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων
 • Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, “έξυπνες” βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη)
 • Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.)
 • Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
 • Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση), μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)
 • Επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών. Πρόσθετες αντίστοιχες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών

Δάνεια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, με βάση αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας έργων:

 • Πράσινη μετάβαση
 • Ψηφιακή μετάβαση
 • Εξωστρέφεια
 • Καινοτομία
 • Οικονομίες κλίμακας μέσω επιχειρηματικών συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Μέθοδοι εργασίας

Η προετοιμασία του ΕΣΑΑ συντονίζεται από Εκτελεστική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό

 • Πλήρης συμμετοχή των Υπουργείων μέσω της υποβολής προτάσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη από δύο ιδιώτες συμβούλους
 • Διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
 • Ανεπίσημη διαβούλευση με άλλα κράτη-μέλη
 • Εντατική, στενή, πολύ παραγωγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (περίπου 70 συναντήσεις σε επίπεδο επικεφαλής και τεχνικών κλιμακίων)
 • Πλήρης ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τον ΜΑΑ και την επιστολή του Επιτρόπου Dombrovskis προς τους Υπουργούς

Στάδιο εφαρμογής: Εποπτεία από Ειδική Υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr