ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς να γλιτώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Δημοσίευση 13 Φεβρουαρίου 2018, 10:21 / Ανανεώθηκε 13 Φεβρουαρίου 2018, 10:18
Πώς να γλιτώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια
Facebook Twitter Whatsapp

Οι κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να μην πληρώσουν φόρο 15% από το πρώτο ευρώ.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητα είναι τα ανείσπρακτα ενοίκια, για τα οποία όμως φορολογούνται.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει η εφημερίδα τα "Νέα", υπάρχει τρόπος να γλιτώσουν την βαρύτατη φορολογία και μάλιστα με συντελεστή 15% από το πρώτο ευρώ, για εισοδήματα τα οποία δεν έχουν εισπράξει ή έχουν πάρει μικρότερα ποσά. 

Ειδικότερα οι φολογούμενοι θα πρέπει:

- Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

- Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να καταθέσει στην Εφορία πριν από την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή. Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στην Εφορία θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα. 

Εάν δεν υποβληθούν στη ΔΟΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά από το πρώτο ευρώ.