ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Στα 49 ευρώ το μέσο ημερομίσθιο το 2017

Δημοσίευση 9 Μαρτίου 2018, 13:25 / Ανανεώθηκε 9 Μαρτίου 2018, 15:27
ΕΦΚΑ: Στα 49 ευρώ το μέσο ημερομίσθιο το 2017
Facebook Twitter Whatsapp

Στη μερική απασχόληση το ημερομίσθιο ήταν 23,45 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 416,09 ευρώ.

Στα 1.161,72 ευρώ διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2017 ο μέσος μισθός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, που υπεβλήθησαν στον ΕΦΚΑ. Το μέσο ημερομίσθο ήταν 48,94 ευρώ. Στην μερική απασχόληση το ημερομίσθιο ήταν 23,45 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 416,09 ευρώ. 

Ο ΕΦΚΑ επεξεργάστηκε δηλώσεις από 260.113 κοινές επιχειρήσεις και από 9.180 οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται σε 2.112.252, εκ των οποίων 2.083.036 σε κοινές επιχειρήσεις και 29.216 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,26% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,64% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,85%, ενώ με μερική απασχόληση το 46,60%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 24,05% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,71% έως 39 ετών. Επίσης, 69,90% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 69,97% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 64,96%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,95% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 32,19%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,09% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 9,41% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,52% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 8,98% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,14%, 2,13% και 40,73%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,62% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,07% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51,74% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,10% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,78%, και της Βουλγαρίας με 4,50%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,56%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 10,80% και ρουμάνικης με 7,46%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,73% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,16% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,76% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 21,94% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 19,28% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 46,19% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,78% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 10,06% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 41,87% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 14,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» 13,95%.

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 30,97% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,33% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 18,90% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 26,81% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,57% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,82% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 21,73% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,69% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,76% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,07%. Το 26,75% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,75% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ 13,36% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 36,66% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 27,26% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 17,90% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (43,00%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 33,21% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 8,05% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 38,77% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 27,22% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,22% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,96 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,08 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,35.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 48,94 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.161,72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 23,45 ευρώ και 416,09 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 39,92 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 532,93 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,32% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 61,47%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,04% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 96,98%.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr