7 Αυγούστου 2016
Δημοσίευση06:10

Στα 67 η χορήγηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας αρχίζει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων, που αντιστοιχεί σε 360 ευρώ το μήνα.

 

Δημοσίευση 06:10’

Με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας αρχίζει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων, που αντιστοιχεί σε 360 ευρώ το μήνα.

 

Με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας αρχίζει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων, που αντιστοιχεί σε 360 ευρώ το μήνα.

Με την υπουργική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Αναστάσιου Πετρόπουλου καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, ενώ απαραίτητη προυπόθεση είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης, καθώς αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από την απαιτούμενη φορολογική δήλωση και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν εξετάζονται.

Όπως είναι γνωστό για τη χορήγηση του Επιδόματος, εκτός της συμπλήρωσης του 67ου έτους, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Να μην λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από 360 ευρώ (σε όσους παίρνουν σύνταξη μικρότερη από 360 ευρώ δίνεται μόνο η διαφορά).

* Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 έτη,

* Να έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 4.320 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 8.640 ευρώ.

* Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας κάτω από 90.000 ευρώ και τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης κινητής περιουσίας κάτω από 6.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου γίνεται με βάση τα εισοδήματα της δήλωσης του φορολογικού έτους που προηγείται της αίτησης.

Στο ατομικό και στο οικογενειακό εισόδημα, συνυπολογίζονται τα ποσά που έχει εισπράξει ή που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος από βοηθήματα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή επιδόματα εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στο νόμο. 

Ακόμα, συνυπολογίζεται κάθε άλλο εισόδημα και έσοδο που δεν έχει δηλωθεί, ακόμα και αν απαλλάσσεται από το φόρο. Όταν ο/η σύζυγος λαμβάνει ήδη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, οι ετήσιες συντάξεις του ή το ετήσιο επίδομα συνυπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα, προκειμένου να κριθεί, αν ο άλλος σύζυγος θα λάβει την παροχή.

Στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται πως «από το μηνιαίο ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, αφαιρούνται τα προνοιακά επιδόματα που δεν υπολογίζονται στο εισόδημα, δηλαδή οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους, το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους καθώς και το επίδομα ανεργίας».


σχετικα αρθρα