22 Αυγούστου 2017
Δημοσίευση12:37

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με 35 χρόνια και με πλασματικά – Αναλυτικοί πίνακες

Από 59,5 ετών παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ όσοι κλείνουν φέτος τα 58 και έχουν τα 35 έτη ως το 2011, είτε µε πραγματικά ένσημα είτε και µε αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης.

Δημοσίευση 12:37’
syntaxeis 2

Από 59,5 ετών παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ όσοι κλείνουν φέτος τα 58 και έχουν τα 35 έτη ως το 2011, είτε µε πραγματικά ένσημα είτε και µε αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης.

Από 59,5 ετών παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ όσοι κλείνουν φέτος τα 58 και έχουν τα 35 έτη ως το 2011, είτε µε πραγματικά ένσημα είτε και µε αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος” τα όρια ηλικίας για σύνταξη µε 35 και πλέον έτη ασφάλισης αυξάνονται ως 6 µήνες κάθε έτος για να φτάσουν από τα 58,5 το 2015 στα 62 το 2022. Το κλειδί για την έξοδο µε αυτά τα όρια ηλικίας είναι τα χρόνια ασφάλισης ως το 2012.

Αν δεν βγαίνουν από πραγµατική εργασία, οι ασφαλισµένοι µπορούν να κάνουν εξαγορές πλασµατικών χρόνων. Για παράδειγµα, οι 10.500 ηµέρες το 2011 συµπληρώνονται µε εξαγορές ως 1.200 ηµερών. Άρα ένας ασφαλισµένος που είναι 59 ετών σήµερα και είχε 9.300 ένσηµα το 2011, µπορεί να εξαγοράσει άλλες 1.200 για να κατοχυρώσει την έξοδο άµεσα. Αν είχε 9.000 ηµέρες το 2011 δεν µπορεί να κάνει εξαγορά, γιατί ο νόµος δεν επιτρέπει εξαγορά πέραν των 1.200 ηµερών. Μπορεί όµως να κάνει την εξαγορά για το 2012 που ο νόµος δίνει ως 1.500 ηµέρες, οπότε οι 9.000 ηµέρες ασφάλισης γίνονται 10.500. Το όφελος είναι ότι οι ασφαλισµένοι µπορούν να γλιτώσουν την έξοδο στα 67 και να αποχωρήσουν από τα 59,6 ως τα 62 µε πλήρη σύνταξη.

Σύνταξη µε 10.500 ένσηµα για άνδρες και γυναίκες

pinakas asfalisi 1

1. Οσοι είχαν 10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2010 ή το 2011 και κλείνουν τα 58 από 19/8 µέχρι 31/12/2015 αποχωρούν σε ηλικία 58,6 ετών. Με το 58ο έτος το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59 ετών. Για το 2017 η ηλικία των 58 έχει όριο συνταξιοδότησης 59,6 ετών, το 2018 το όριο είναι 60, το 2019 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο γίνεται 62.

2. Οσοι είχαν τις 10.500 το 2012 βγαίνουν µε το όριο που ισχύει όταν θα κλείσουν το 59ο έτος. Αν κλείνουν τα 59 το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59,9 ετών. Αν κλείνουν τα 59 το 2017, η ηλικία εξόδου 60,2 ετών. Το 2018 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο είναι 62 ετών.

3. Οσοι συµπληρώνουν τις 10.500 ηµέρες από το 2013 ως το 2017 βγαίνουν στα 62 µε 12.000 ηµέρες, αλλά µπορούν να κερδίσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης αναγνωρίζοντας πλασµατικούς χρόνους ώστε να έχουν τις 10.500 ηµέρες µέχρι το 2012.

Σύνταξη με ανάπηρο σύζυγο

pinakas asfalisi 2
Οι ασφαλισµένοι που έχουν υπό την προστασία τους σύζυγο, αδέλφια ή παιδιά µε αναπηρία παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ όταν συµπληρώνουν 7.500 ηµέρες ασφάλισης (25ετία).

Η έξοδος για αυτή την ειδική κατηγορία έχει το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος στη χρονιά που συµπληρώνονται οι 7.500 ηµέρες. Αν υπάρχει ανάπηρο τέκνο, η έξοδος είναι χωρίς όριο ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ανήλικο ως το 2012.

Για παράδειγµα, ασφαλισµένη στο ΙΚΑ µε σύζυγο που η αναπηρία του πιστοποιήθηκε πριν από τις 19/8/2015 θα πάρει σύνταξη οποτεδήποτε αν είχε τις 7.500 ηµέρες µέχρι 18/8/2015. Αν όµως, η αναπηρία πιστοποιηθεί µετά τις 19/8/2015, τότε ακόµη και αν υπήρχαν οι 7.500 ηµέρες, η ασφαλισµένη θα πρέπει να έχει κλείσει τα 55 και 11 µήνες για να συνταξιοδοτηθεί. Αν η αναπηρία πιστοποιηθεί το 2017 αλλά η σύζυγος έχει τις 7.500 ηµέρες το 2019, θα πάρει σύνταξη στην ηλικία των 59,5 ετών.

Τα πλασματικά έτη στο ΙΚΑ

Για να συµπληρωθούν ένσηµα ως το 2010 αναγνωρίζονται:

200 µέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009.
Στρατιωτική θητεία (µετά το 58ο έτος).

Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας µέχρι να συµπληρωθούν οι 4.500 ηµέρες για τη µετατροπή της σύνταξης σε γήρατος.

Για να συµπληρωθούν ένσηµα το 2011 και το 2012 αναγνωρίζονται:

• Μέχρι 4 έτη (από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνο παιδιών, κενά ασφάλισης) για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισµένοι τις ηλικίες του 2011.

• Μέχρι 5 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισµένοι τα όρια ηλικίας του 2012.

• Μέχρι 6 ως 7 έτη για να συµπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και µετά για σύνταξη στα 62 µε 40 χρόνια.

Από τα 60 η έξοδος γυναικών με 10.000 ένσημα έως το 2012

Οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης -και από πλασµατικούς χρόνους- ως το 2012 κατοχυρώσουν τις ηλικίες εξόδου που είναι 55, 56 και 56,5 για τη µειωµένη σύνταξη και 57, 58 και 58,5 ετών για πλήρη. Αν οι παραπάνω ηλικίες συµπληρώνονται µετά τις 19/8/2015, τότε αλλάζει και η ηλικία που θα συνταξιοδοτηθούν.

Παραδείγµατα:

  • Ασφαλισµένη 56,5 ετών πριν από τις 19/8/2015 κατοχύρωσε µειωµένη σύνταξη µε τις προϋποθέσεις του 2012, δηλαδή µε 10.000 ένσηµα σε αυτό το έτος και συνολικά 10.800. Για να υποβάλει όµως αίτηση θα πρέπει να έχει 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος στο διάστηµα 2009-2014.
  • Ασφαλισµένη 58,5 ετών µε 8.500 ένσηµα το 2012 µπορεί σήµερα να αναγνωρίσει ως και 1.500 ηµέρες για να συµπληρώσει τις 10.000 για να κατοχυρώσει το νέο όριο ηλικίας και θα πάρει σύνταξη σε ηλικία 61,8 ετών. Αν δεν το κάνει, θα βγει στα 67.
  • Ασφαλισµένη 57 ετών µε 10.000 ηµέρες το 2011 κατοχυρώνει το 58ο έτος. Αυτό σηµαίνει ότι θα περιµένει να κλείσει τα 58 (το 2018) και θα συνταξιοδοτηθεί µε το νέο όριο ηλικίας που είναι 62,6 ετών για πλήρη σύνταξη. Μπορεί να πάρει όµως µειωµένη σε ηλικία 58,9 ετών, µε ποινή 24% στο ποσό της εθνικής σύνταξης, όχι της ανταποδοτικής.
  • Ασφαλισµένη που είχε 10.000 ένσηµα το 2011 (είτε από εργασία είτε µε αναγνώριση 1.200 ηµερών) και έκλεισε τα 58 το 2016 παίρνει πλήρη στα 60,3, ενώ αποχωρεί µε µειωµένη οποτεδήποτε γιατί το 56ο έτος συµπληρώθηκε πριν από τις 19/8/2015.

pinakas asfalisi 3

Τα μυστικά για σύνταξη ανδρών με 10.000 ένσημα

Όσοι συµπληρώνουν 10.000 ηµέρες ασφάλισης ως το 2012 βγαίνουν µε µειωµένη σε ηλικίες από 60,11 ως 62 ετών, αρκεί να έχουν την τελευταία πενταετία 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος και µε πλήρη µετά τα 62 ή τα 63.

Οι 10.000 ηµέρες συµπληρώνονται και µε πλασµατικούς χρόνους για το 2011 και το 2012. Για παράδειγµα, άνδρας µε 8.800 ένσηµα το 2011 βγαίνει στα 67. Μπορεί να αναγνωρίσει 1.200 ηµέρες για να έχει τις 10.000 ηµέρες και να φύγει µετά τα 63 µε πλήρη σύνταξη.

Όσοι έχουν ήδη τις 10.000 ηµέρες µε εξαγορά άλλων 500 ηµερών αλλάζουν κατηγορία και κατεβάζουν το όριο ηλικίας στα 59. Για παράδειγµα, άνδρας µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης το 2011 βγαίνει µετά τα 63. Αναγνωρίζοντας 500 ηµέρες έχει τις 10.500 µέσα στο ίδιο έτος και αν έκλεισε ήδη τα 59, παίρνει σύνταξη άµεσα.

pinakas asfalisi 4

Μετά τα 62 στην σύνταξη οι νέοι ασφαλισμένοι

Για όλους όσοι πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και µετά, σε οποιοδήποτε Ταµείο, τα όρια συνταξιοδότησης έχουν καθοριστεί στα 62 µε 40 έτη για πλήρη σύνταξη ή στα 67 και στα 62 για πλήρη και µειωµένη σύνταξη, αντίστοιχα, µε τουλάχιστον 15 έτη.

Για τους νέους µετά το 1993 ασφαλισµένους προβλέπεται η εξαγορά ως και 7 πλασµατικών ετών για να συµπληρωθούν τα 40 έτη.

Για τους γονείς που ασφαλίστηκαν µετά το 1993 και απέκτησαν ένα ή περισσότερα παιδιά από τον Απρίλιο του 2000 και µετά, ο χρόνος ασφάλισης λόγω τέκνων δίδεται δωρεάν µόνο για να συµπληρωθούν τα 40 χρόνια πλήρους σύνταξης µε όριο ηλικίας το 62ο έτος. Το δικαίωµα το έχει ο ένας από τους δυο γονείς, ενώ ο άλλος µπορεί να χρησιµοποιήσει το χρόνο παιδιών µόνο µε εξαγορά.

Οι νέοι ασφαλισµένοι µετά το 1993 µε καθεστώς βαρέων βγαίνουν στα 62, αρκεί να συµπληρώνουν σε ειδικότητες βαρέων 3.375 ηµέρες εργασίας και συνολικά 4.500 ηµέρες µε ένσηµα στη µικτή ασφάλιση.


σχετικα αρθρα