ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια αυτοκίνητα leasing μπορούν να νοικιάσουν οι βουλευτές; Δείτε τη λίστα!

Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου 2019, 11:00 / Ανανεώθηκε 25 Νοεμβρίου 2019, 11:59
Ποια αυτοκίνητα leasing μπορούν να νοικιάσουν οι βουλευτές; Δείτε τη λίστα!
Facebook Twitter Whatsapp

Τι προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τη μίσθωση αυτοκινήτων της Βουλής για την επόμενη τετραετία και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2024.

Όπως προκύπτει από την σχετική απόφαση για πρώτη φορά εφέτος οι βουλευτές Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας όσο και οι των υπολοίπων περιφερειών της χώρας και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να αποκτήσουν κάποιο ηλεκτρικό μοντέλο και μάλιστα με μηνιαίο μίσθωμα υψηλότερο ή ίσο με το αντίστοιχο των μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Συγκεκριμένα, το μηνιαίο μίσθωμα για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως και 1.600 κ.εκ. ανέρχεται σε 450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τους Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας ενώ για τους υπόλοιπους βουλευτές και ευρωβουλευτές ο κυβισμός των κινητήρων ανεβαίνει στα 1.800 κ.εκ. και το μηνιαίο μίσθωμα στα 765 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ωστόσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση και για τις δύο κατηγορίες βουλευτών οι οποίοι μπορούν να τα αποκτήσουν δικαιολογώντας το υψηλό μίσθωμα που ανέρχεται σε 765 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι οι βουλευτές απαγορεύεται να παραγγείλουν cabrio αυτοκίνητα ενώ επιτρέπονται όλοι οι υπόλοιποι τύποι όπως sedan, hatchback και SUV με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς.

 

Ολόκληρη η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ184/Α/20.11.2019:

«Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, για τον καθορισμό του ανώτατου κυβισμού και μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύπων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα από 1.2.2020 έως 31.1.2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
Την κατά την ΜΗ΄ συνεδρίαση της 15.11.2019 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.
Το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Καθορισμός του ανώτατου κυβισμού και μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύπων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα από 1.2.2020 έως 31.1.2024.

Έχοντας υπόψη,

1.Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 63 και του άρθρου 65 του Συντάγματος,

β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό-ΦΕΚ 106/Α΄/24.06.1987), όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 1, 97, 129 και 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α΄/10.04.1997), όπως ισχύουν,
δ) της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΞΗ΄/07.02.2003 (ΦΕΚ 33/Α΄/11.02.2003), όπως τροποποιήθηκε με την από 20.5.2008, ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΡΜΔ΄/20.05.2008 (ΦΕΚ 94/Α΄/22.05.2008), της από 13.09.2011 όμοιας απόφασης που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΣΙΑ΄/13.09.2011 (ΦΕΚ 205/Α΄/16.09.2011), και της από 07.12.2012 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΠΖ΄/7.12.2012 (ΦΕΚ 244/Α΄/14.12.2012), όπως ισχύει,

ε) της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής: i) 4650/3678/13.06.2005 (ΦΕΚ 811/Β΄/14.06.2005), ii) 73/41/10.01.2006 (17/Β΄/13.01.2006), iii) 4415/02.06.2006 (ΦΕΚ 688/Β΄/02.06.2006), iv)6627/5309/12.09.2006 (ΦΕΚ 1291/Β΄/12.09.2006), v) 7108/5683/28.9.2006 (ΦΕΚ1437/Β΄/29.9.2006), vi) 5475/3819/29.5.2008 (ΦΕΚ 1002/Β΄/29.5.2008), vii) 8873/26.8.2008 (ΦΕΚ 1943/Β΄/19.9.2008), viii) 14258/9590/27.10.2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/05.01.2010), ix) 8109/16.09.2011 (ΦΕΚ 2219/Β΄/04.10.2011), x) 781/26.01.2012 (ΦΕΚ 311/Β΄/14.02.2012), xi) 71/30/07.01.2014 (ΦΕΚ 66/Β΄/17.01.2014), xii) 6547/4366/14.07.2014 (ΦΕΚ 1898/Β΄/14.07.2014), xiii) 7345/30.7.2014 (ΦΕΚ 2075/Β΄/30.07.2014), xiv) 16927/11031/26.11.2015 (ΦΕΚ 2560/Β΄/26.11.2015) και xv) 15030/9213/19.12.2017 (ΦΕΚ 4511/Β΄/20.12.2017) όπως ισχύει.

2.Την από 14.11.2019 ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

3.Την αναγκαιότητα σύναψης νέας μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) με διατήρηση του ανώτατου ορίου των μισθωμάτων για κάθε κατηγορία οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικών, στα όρια της υφιστάμενης μίσθωσης, καθώς και την προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με μη ρυπογόνες και τεχνολογικά καινοτόμες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, με τη δυνατότητα μίσθωσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για όσους Βουλευτές και Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επιθυμούν.

4.Το γεγονός ότι προκαλείται αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού της Βουλής, με την υιοθέτηση της δυνατότητας μίσθωσης και ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στον ειδικό φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-0000000 και στην πίστωση του Α.Λ.Ε. 2440301002 του Προϋπολογισμού της Βουλής.

5.Την υπό Α.Λ.Ε. 2440301002 εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού της Βουλής, αποφασίζουμε:

6.α) Οι υφιστάμενες μισθώσεις αυτοκινήτων, οι οποίες λήγουν 31.12.2019, παρατείνονται αυτοδικαίως με το ίδιο μίσθωμα μέχρι την 31.3.2020 και σε έκτακτες περιπτώσεις μέχρι την παραλαβή των νέων αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως, εάν η παραγγελία των νέων έχει γίνει από την ίδια εκμισθώτρια εταιρεία ή όχι. Η παραγγελία του αυτοκινήτου από τους Βουλευτές και τους Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι τις 15.01.2020 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και καμία παραγγελία αυτοκινήτου μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να γίνει με προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης μεταγενέστερη της 31.03.2020. Η μίσθωση των νέων αυτοκινήτων δύναται να αρχίζει, μετά την παράδοση των παλαιών, από 01.02.2020 έως και 31.03.2020 και θα λήγει 31.01.2024, ασχέτως της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης”.

β) Ο ανώτατος κυβισμός των μισθούμενων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό και οι κατηγορίες Βουλευτών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1) έως 1600 cc για τους Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας,

2) έως 1800 cc για τους Βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών της χώρας και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

γ) Επιτρέπεται η μίσθωση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και για τις δύο κατηγορίες Βουλευτών, ως ανωτέρω. Επιτρέπεται, επίσης, η μίσθωση παντός τύπου και κατηγορίας επιβατηγού αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό, συμπεριλαμβανομένων των SUV με κίνηση στους δύο ή τέσσερις τροχούς, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabriolet).

δ) Το μηνιαίο μίσθωμα για τη μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ηλεκτροκίνητων οχημάτων και για τις δύο κατηγορίες Βουλευτών, ορίζεται σε ποσό έως 765 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Το μηνιαίο μίσθωμα για κάθε κατηγορία και τύπο αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό, ορίζεται σε ποσό μέχρι 450 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.600 c.c. που αφορούν στους Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας και σε ποσό μέχρι 765 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.800 c.c. που αφορούν στους Βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών της Χώρας και στους ΄Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33/Α΄/11.02.2003), και της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2.Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019».

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr