Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, απόλαυσαν σήμερα χαλαρές στιγμές .