ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο απολογισμός του υπουργείου Ανάπτυξης για την Ελληνική Προεδρία

Δημοσίευση 13 Ιουλίου 2014, 15:54 / Ανανεώθηκε 13 Ιουλίου 2014, 15:54
Ο απολογισμός του υπουργείου Ανάπτυξης για την Ελληνική Προεδρία
Facebook Twitter Whatsapp

Aπολογιστική ανακοίνωση για το διάστημα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Aπολογιστική ανακοίνωση για το διάστημα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το υπουργείο επτά νομοθετικοί φάκελοι (ένας Κανονισμός, έξι Οδηγίες) ολοκληρώθηκαν (δηλαδή έχουν ήδη δημοσιευθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ) κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το νομοθετικό έργο είναι σημαντικό, δεδομένων των συντομότερων προθεσμιών λόγω ευρωεκλογών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η διαμεσολάβηση της ελληνικής Προεδρίας, υπήρξε, σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστική προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαπραγμάτευση φακέλων που αφορούν άμεσα στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Αναφερόμενος, στην ολοκλήρωση των εργασιών της ελληνικής Προεδρίας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης δήλωσε:

«Για τα ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα θα ήθελα να τονίσω τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλαμε για την ενίσχυση των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. στην παγκόσμια αγορά όπως επίσης και στην ανάδειξη της σημασίας των θαλασσίων μεταφορών. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο του προσωπικού της μόνιμης Ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΝ όπως επίσης και τα στελέχη του γραφείου μου για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν τους τελευταίους έξι και πλέον μήνες».

Παραδείγματα δράσεων:

- Η Οδηγία για το ατομικό δικαίωμα αποζημίωσης από παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού, που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές να αποζημιώνονται πλήρως και απλούστερα για τις ζημιές που υπέστησαν από τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.
- Η Οδηγία για τους νέους κανόνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για μεγάλες επιχειρήσεις.
- Η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, που επιτρέπει σε περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς με μεγαλύτερη διαφάνεια και μικρότερο κόστος για τους φορολογούμενους πολίτες.
- Οι δύο Οδηγίες για την τεχνική εναρμόνιση ραδιοεξοπλισμού και εξοπλισμού υπό πίεση, που προάγει την ποιότητα, την συμβατότητα και την ασφάλεια μηχανημάτων που χρησιμοποιούμε καθημερινά, από κινητά τηλέφωνα έως πυροσβεστήρες.
- Η αναθεώρηση του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, ώστε περισσότερες πληγείσες περιοχές της Ε.Ε. να λαμβάνουν απλούστερα και συντομότερα βοήθεια.
- Η Οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμής τελών, που διευκολύνει τους Ευρωπαίους πολίτες να ανοίγουν λογαριασμούς οπουδήποτε στην Ε.Ε. απλούστερα και με πλήρη διαφάνεια, που σημαίνει και πλήρη συγκρισιμότητα επιτοκίων, προσφορών κλπ, κάτι που οδηγεί σε υγιέστερο ανταγωνισμό μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών.
Πέρα από την ολοκλήρωση των παραπάνω νομοθετημάτων, η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας προχώρησε και σε σημαντικό βαθμό και μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών, τις οποίες καλούνται να κλείσουν και τυπικά οι επόμενες Προεδρίες:
- Η Πρόταση Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις αναμένεται να εξαλείψει εμπόδια για τον διασυνοριακό τουρισμό, ωφελώντας και τους επαγγελματίες πράκτορες και τους πολίτες στον σχεδιασμό των διακοπών τους.
- Οι Προτάσεις Κανονισμών για την ασφάλεια των καταναλωτικών ειδών και για την εποπτεία της αγοράς.
- Η πρόταση Οδηγίας για την Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που διευκολύνει την ίδρυση ενός νέου τύπου μικρομεσαίας επιχείρησης και απλοποιεί τις διασυνοριακές της δραστηριότητες εντός της Ε.Ε.
- Η Πρόταση Οδηγίας για την εταιρική διακυβέρνηση, που διευκολύνει τους μετόχους στην αποτελεσματικότερη άσκηση των δικαιωμάτων τους, με προφανή οφέλη για την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την διαφάνεια, ειδικά στους θεσμικούς επενδυτές και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων.
- Το νομοθετικό πακέτο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για το Ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα.
- Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
- Την Πρόταση Οδηγίας για την προστασία των εμπορικών απορρήτων, που θα βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να αντιμετωπίσουν την αθέμιτη ιδιοποίηση εμπορικών μυστικών, να απομακρύνουν τα προϊόντα αυτής από την αγορά και ν α αποζημιώσουν τα θύματά της.
- Τέλος, η Ελληνική Προεδρία έχει επιτύχει πρόοδο σε μια σειρά από νομοθετήματα στον τομέα της τεχνικής εναρμόνισης, με πιο σημαντική την υποχρεωτική τοποθέτηση του συστήματος αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος (eCall).
Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της ΕΕ
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της ΕΕ επιτεύχθηκαν αποτελέσματα τόσο σε θέματα γενικότερης ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, όσο και σε θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος.
Η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου εστίασε τις προσπάθειες της σε τέσσερεις βασικούς άξονες, ως εξής:
- Στην προώθηση των διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένες τρίτες χώρες για την διεύρυνση του ευρωπαϊκού εμπορίου, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στον τομέα αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ, καθώς η σύναψη της σχετικής συμφωνίας (Διατλαντική Εταιρική Σχέση για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις) - TTIP) υπολογίζεται ότι μπορεί να συμβάλει σε αύξηση του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ κατά έως και 120 δις Ευρώ. Επίσης, η Ελληνική Προεδρία παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την ολοκλήρωση σε τεχνικό επίπεδο της Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ - Καναδά (CETA) και ενέταξε στις προτεραιότητες της ΕΕ - λόγω των κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων - την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ - Ουκρανίας.
- Στην ανάδειξη σε μείζον ζήτημα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, των θεμάτων θαλασσίων μεταφορών, των θεμάτων προστασίας των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., καθώς και των θεμάτων χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες.
- Στον καθορισμό της στρατηγικής της ΕΕ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για θέματα σχετιζόμενα με την υιοθέτηση μέτρων διευκόλυνσης του παγκόσμιου εμπορίου.
- Στην ολοκλήρωση κρίσιμων νομοθετικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση της θέσης της ΕΕ ως επενδυτικού προορισμού και τη δυνατότητα της να επιβάλλει εμπορικά αντίμετρα χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που τρίτες χώρες θίγουν τα εμπορικά συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών.

Κατά την διάρκεια της ελληνικής προεδρίας πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότη Μηταράκη, ένα 'Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών στην Αθήνα και ένα Τακτικό Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες ενώ, σε υπηρεσιακό επίπεδο έγιναν υπό ελληνική Προεδρία, 62 συνεδριάσεις Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου, καθώς και 6 επιπλέον συνεδριάσεις παρουσία και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr