ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το "σταγονόμετρο" οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Δημοσίευση 4 Ιανουαρίου 2011, 07:11 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Με το "σταγονόμετρο" οι προσλήψεις στο Δημόσιο
Facebook Twitter Whatsapp

Στην αναλογία ένα προς πέντε, δηλαδή μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, καταλήγει η κυβέρνηση, ενώ µπαίνει µαχαίρι κατά 15% και στον αριθµό των εποχικών και συµβασιούχων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης με θέμα τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2011.

Στην αναλογία ένα προς πέντε, δηλαδή μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, καταλήγει η κυβέρνηση, ενώ µπαίνει µαχαίρι κατά 15% και στον αριθµό των εποχικών και συµβασιούχων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης με θέμα τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2011.

«Ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς του Δημοσίου», αναφέρεται στην εγκύκλιο, «δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις). Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν το σύνολο του έτους αυτού».

Η αρχή αυτή αφορά τόσο τον «στενό» όσο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις ΔΕΚΟ, τους εκπαιδευτικούς, τους ένστολους και την Εκκλησία.

Στην εγκύκλιο γίνεται επίκληση του μνημονίου σύμφωνα με το οποίο για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που θα διενεργηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όσον αφορά την εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. Επίσης οι εγκρίσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2011 και να εκδοθεί η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων θα πρέπει τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες προσλήψεις. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει άμεσα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλουν στο υπουργείο Εσωτερικών τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες.

Επίσης κατά τον εν λόγω προγραμματισμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρθηκε από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως Ολυμπιακή κ.λπ.

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τις συμβάσεις (περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με το 2010) σημειώνεται ότι οι εγκρίσεις του έτους 2010 είχαν περιοριστεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τις εγκρίσεις του 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 3833/2010.

Η επιλογή του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου θα πραγματοποιηθεί για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η επιλογή των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009, γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, με πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ δηλαδή όπως και για το προσωπικό ορισμένου χρόνου (έλεγχος ανακοίνωσης πινάκων κατάταξης και ενστάσεων). Η σχετική βεβαίωση, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτoυν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χορηγείται από το ΑΣΕΠ.

Στην εγκύκλιο καθίσταται σαφές ότι το πέντε προς ένα ισχύει και για τους ΟΤΑ.  

Οσον αφορά την έγκριση των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού από τις δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) οι ειδικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 προβλέπουν ότι η έγκριση χορηγείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και όχι από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Ωστόσο προκειμένου να τηρηθεί ο περιορισμός του ένα προς πέντε οι επιχειρήσεις αυτές θα κοινοποιήσουν τα αιτήματά τους στο υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος το υπουργείο Παιδείας, από την πλευρά του, θα περιλάβει στα αιτήματα του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που εποπτεύει και του προσωπικού της εκκλησίας που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ όσον αφορά τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους όχι μόνο για το πολιτικό προσωπικό αλλά και για τους ένστολους καθ' όσον ο περιορισμός τού ένα προς πέντε ισχύει για όλο το προσωπικό του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από το αν χορηγείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr