ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρέππας: Ανάγκη για αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό του Δημόσιου

Δημοσίευση 21 Ιουνίου 2011, 19:50 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ρέππας: Ανάγκη για αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό του Δημόσιου
Facebook Twitter Whatsapp
Την δημόσια διοίκηση με την νέα της σύγχρονη μορφή ως εργαλείο για την επίλυση του προβλήματος της κρίσης, κατέδειξε ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος στην ομιλία του επικεντρώθηκε στους δύο άξονες σχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης: στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα και τις σχέσεις κράτους - πολίτη.
Την δημόσια διοίκηση με την νέα της σύγχρονη μορφή ως εργαλείο για την επίλυση του προβλήματος της κρίσης, κατέδειξε ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος στην ομιλία του επικεντρώθηκε στους δύο άξονες σχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης: στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα και τις σχέσεις κράτους - πολίτη. Όπως είπε χαρακτηριστικά αναδιοργάνωση και εξορθολογισμός του κράτους σημαίνει: επιτελικό κράτος, συνεκτική κεντρική διοίκηση που χαράσσει στρατηγική - χωρίς σύγχυση αρμοδιοτήτων και επάλληλες δράσεις. Για το λόγο αυτό η οργάνωση και η διάρθρωση των υπουργείων εξετάζονται συνολικά, προανήγγειλε ο κ. Ρέππας.

Τόνισε δε ότι με την οργάνωση της διοίκησης αποκτούμε ένα πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος, ταυτόχρονα όμως πετυχαίνουμε και μείωση του μισθολογικού κόστους, ενώ η χρήση νέων τεχνολογιών οδηγεί στον αναγκαίο εξορθολογισμό όσον αφορά στον αριθμό των υπαλλήλων που τα επόμενα χρόνια θα μειώνονται συνεχώς με βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Ταυτόχρονα εισάγουμε μεθόδους για την παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους υπαλλήλους που θα αξιολογούνται αλλά και θα ανταμείβονται για ό,τι αξίζουν. Είναι αναγκαίο οι προαγωγές των Δημοσίων Υπαλλήλων να συνδεθούν με την ουσιαστική αξιολόγηση. Και η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει συμμετοχή σε γραπτούς διαγωνισμούς και σε προσωπική συνέντευξη ώστε, να αποκτάται πλήρης εικόνα για την προσωπικότητα ενός εκάστου πέραν των τυπικών προσόντων που διαθέτει. Είναι αναγκαίο επίσης οι αποδοχές τους να συνδεθούν με την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους. Επίσης, πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των οργανωτικών μονάδων της διοίκησης» έδωσε το στίγμα ο νέος υπουργός.

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κ. Ρέππας, εισάγουμε νέο κώδικα δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, με ουσιαστικές κυρώσεις για τους παραβάτες και αδιάβλητες και αντικειμενικές πειθαρχικές διαδικασίες.

Επίσης συμπλήρωσε πως είναι καιρός να επιτρέψουμε την μερική απασχόληση σε εθελοντική βάση όπως επίσης τη δυνατότητα λήψης μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών με δικαίωμα εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα. «Οφείλουμε βεβαίως να θεσπίσουμε κανόνες ελέγχου και ασυμβίβαστα για να μην γίνει το κράτος υπηρέτης ιδιωτικών συμφερόντων», ξεκαθάρισε.

Αναφέρθηκε εξάλλου στην προώθηση του νέου μισθολογίου για το πολιτικό προσωπικό με στόχο να αρθούν αδικίες και ανισότητες και στην προώθηση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας με καταβολή μέρους του μισθού, ώστε να επιτευχθούν ταυτοχρόνως η εξυγίανση προβληματικών οργανισμών και η υποστήριξη των εργαζομένων να μεταβούν ομαλά σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον είτε σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου είτε στον Ιδιωτικό Τομέα.

«Περαιτέρω, η δημοκρατική αρχή και η διαφάνεια που οφείλει να διέπει τη διοίκηση, επιβάλλουν να υπάρξει σαφές νομικό πλαίσιο σχετικά με την καλή νομοθέτηση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που δημιουργείται φορέας σε επίπεδο υφυπουργείου για την ανάπτυξη και το συντονισμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων που παρέχουν η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες», τόνισε χαρακτηριστικά.