ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Nέες του αρμοδιότητες στον Κουκουλόπουλο

Δημοσίευση 18 Ιουλίου 2011, 14:48 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Nέες του αρμοδιότητες στον Κουκουλόπουλο
Facebook Twitter Whatsapp
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, αλλά και αρκετοί τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανατίθενται στον υφυπουργό Εσωτερικών, Πάρι Κουκουλόπουλο, ύστερα από κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Εσωτερικών.
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, αλλά και αρκετοί τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανατίθενται στον υφυπουργό Εσωτερικών, Πάρι Κουκουλόπουλο, ύστερα από κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Εσωτερικών. Έτσι, στον κ. Κουκουλόπουλο, εκτός από τη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, ανατίθενται και σημαντικοί τομείς από τη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που απαιτούν καλή γνώση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καλές σχέσεις με δημάρχους και επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.

Πρόκειται για τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Νομικών Προσώπων, των Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων των ΟΤΑ, της Διεύθυνσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ, κατά το μέρος που αφορούν στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που συστήθηκαν ως φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Επίσης, στον κ. Κουκουλόπουλο ανατέθηκαν οι διευθύνσεις Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ενώ στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων κλπ, καθώς και η αποδοχή γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, εξαιρείται από τις αρμοδιότητες που αφορούν την πολιτική του υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, η νομοθετική πρωτοβουλία και η εκπροσώπηση του υπουργείου στους διεθνείς οργανισμούς και γενικώς η προβολή, επικοινωνία και προώθηση του έργου του υπουργείου.