ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Hλεκτρονική συνταγογράφηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου στο ΙΚΑ

Δημοσίευση 28 Ιουλίου 2011, 15:08 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Hλεκτρονική συνταγογράφηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου στο ΙΚΑ
Facebook Twitter Whatsapp
Στην τελική ευθεία για την πλήρη ένταξη του στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εισέρχεται το ΙΚΑ αφού η διαδικάσία σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή ο κ. Κουτρουμάνης σημείωσε ότι θα ακολουθήσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα ταμεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη δε θα αφορά μονό το φάρμακο αλλά και τα παραμπεμπτικά και την εκκαθάριση λογαριασμών.
Στην τελική ευθεία για την πλήρη ένταξη του στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εισέρχεται το ΙΚΑ αφού η διαδικάσία σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή ο κ. Κουτρουμάνης σημείωσε ότι θα ακολουθήσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα ταμεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη δε θα αφορά μονό το φάρμακο αλλά και τα παραμπεμπτικά και την εκκαθάριση λογαριασμών. Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη η υπαγωγή όλων των ταμείων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρέχει τη δυνατότητα και στα ταμεία να είναι συνεπέστερα στις πληρωμές τους ενώ θα μειωθεί η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματά του.

Με τις αλλαγές, που δρομολογούνται, και κυρίως με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διοίκηση του ΙΚΑ αποσκοπεί στη μείωση των επισκέψεων των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, αλλά και της διαφάνειας των διαδικασιών, που ακολουθούνται.

Στόχος των αλλαγών είναι, επίσης, η διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών της γνησιότητας της ασφάλισης και η εξάλειψη των φαινομένων πλαστότητας.

Προς την ίδια κατεύθυνση δρομολογείται η δημιουργία 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων και ενοποίηση ενός σημαντικού αριθμού υποκαταστημάτων, δράσεις με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών και τη συγκέντρωση του προσωπικού σε δυναμικά και αποτελεσματικά υποκαταστήματα.

Στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει προχωρήσει ήδη στην εφαρμογή σημαντικών, για τους ασφαλισμένους, μέτρων:

    α. Κατάργηση προσκομιζόμενων δικαιολογητικών

    Καταργήθηκε από τον Ιούνιο του 2011, έπειτα από συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ, τον ΟΕΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ), το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, ως προσκομιζόμενο δικαιολογητικό, στις εξής διαδικασίες:

    * Για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, ειδικών βοηθημάτων ανέργων (οικοδόμοι, δασεργάτες, ηθοποιοί κ.λπ.), επιδομάτων στρατεύσεως, οικογενειακών επιδομάτων (ΔΛΟΕΜ) και συμπληρωματικών παροχών μητρότητας από τον ΟΑΕΔ.

    * Για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου, χορήγησης δανείων κ.λπ. από τον ΟΕΚ.

    * Για τη χορήγηση δελτίων κοινωνικού τουρισμού, θεάματος, αγοράς βιβλίων κ.λπ. από τον ΟΕΕ.

Απομένει να ολοκληρωθεί η συνεργασία με το ΥΠΕΣΑΗΔ, προκειμένου να καταργηθεί το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, ως προσκομιζόμενο δικαιολογητικό, και για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής και εργασίας αλλοδαπών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Σήμερα, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ που χρησιμοποιούν το Απόσπασμα για τη χορήγηση των παροχών τους, αντλούν το ασφαλιστικό ιστορικό από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται πλέον από τον πολίτη να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 1/6/2011 έως 21/7/2011, μόνο για τα Αποσπάσματα που χορηγούνταν από τις Υπηρεσίες Εσόδων των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για χρήση στον ΟΑΕΔ, έγιναν 61.500 λιγότερες επισκέψεις ασφαλισμένων.

Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τρίτους φορείς, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και δικαιολογητικά, που εκδίδονται από τον ΟΑΕΔ (Βεβαιώσεις Ανεργίας, χρονική περίοδος τακτικής επιδοτούμενης ανεργίας κλπ) και το ΥΠΕΣΑΗΔ (Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, πληροφορίες δημοτολογίου για γεννήσεις, γάμους και θανάτους).

β. Κατάργηση διαδικασίας θεώρησης Βεβαιώσεων Εργοδότη από τα τμήματα εσόδων των υποκαταστημάτων.

Από 19/7/2011 καταργήθηκε η διαδικασία θεώρησης Βεβαιώσεων Εργοδότη, η οποία είχε σχεδιαστεί με τα δεδομένα και τις συνθήκες, που επικρατούσαν στο ΙΚΑ το έτος 2002, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες περιπτώσεις ικανοποίησης αιτημάτων ασφαλισμένων για λήψη παροχών.

Μετά την εξάπλωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σε όλες τις Μονάδες του ΙΚΑ και με δεδομένο ότι οι λογαριασμοί των ασφαλισμένων και οι υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, η διαδικασία αυτή όχι μόνο δεν ικανοποιούσε τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, αλλά επιβάρυνε τις υπηρεσίες με άσκοπες διαδικασίες και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένους, προκειμένου να λαμβάνουν παροχές χωρίς ασφάλιση.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, δεν θα θεωρούνται πλέον οι Βεβαιώσεις Εργοδότη από τις υπηρεσίες εσόδων των υποκαταστημάτων και δεν θα χορηγούνται παροχές με συμπλήρωση χρόνου από Βεβαίωση Εργοδότη, χωρίς υποβολή ΑΠΔ ή έλεγχο της ασφάλισης.

γ. Κατάργηση ασφαλιστικών ορίων & πληρωμή παροχών ασθενείας, μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να θεωρούν τα Βιβλιάρια Υγείας και να πληρώνονται Παροχές Ασθενείας, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Ιδρύματος επιθυμούν, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας, ή απασχόλησής τους.

Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη νέα διαδικασία πληρωμής των παροχών ασθενείας από 6/6/2011 με πίστωση τραπεζικών λογαριασμών, συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης Παροχών Ασθενείας. Έτσι, ο ασφαλισμένος, ή ο συνταξιούχος, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για πληρωμή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμεί και να πιστώνεται, στη συνέχεια, ο τραπεζικός του λογαριασμός, αποφεύγοντας άσκοπη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr