ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαστηκε το νομοσχέδιο «καλής νομοθέτησης»

Δημοσίευση 28 Ιουλίου 2011, 19:02 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Παρουσίαστηκε το νομοσχέδιο «καλής νομοθέτησης»
Facebook Twitter Whatsapp
Το σχέδιο νόμου για τη «βελτίωση της Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης», τη λεγόμενη «καλή νομοθέτηση», με το οποίο θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, των υπερβολικών δαπανών, τις δυσκαμψίας, που ευνοούν το νομικισμό και την τυπολατρία και ταλαιπωρούν χρόνια τους πολίτες, αλλά και εμποδίζουν την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, για το δημόσιο συμφέρον, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας.
Το σχέδιο νόμου για τη «βελτίωση της Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης», τη λεγόμενη «καλή νομοθέτηση», με το οποίο θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, των υπερβολικών δαπανών, τις δυσκαμψίας, που ευνοούν το νομικισμό και την τυπολατρία και ταλαιπωρούν χρόνια τους πολίτες, αλλά και εμποδίζουν την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, για το δημόσιο συμφέρον, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας.
Με το συγκεκριμένο σ/ν αντιμετωπίζονται τα παραπάνω προβλήματα, επισήμανε ο κ. Ρέππας και τόνισε ότι «η άμεση εντατικοποίηση των σχετικών μέτρων επιβάλλεται, εκτός των άλλων, και από την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον».

Ειδικότερα, με τον «καλή νομοθέτηση» επιδιώκεται:

- Μείωση των επικαλύψεων και συναρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της νομοθεσίας.

- Περιορισμός των ενδο-διοικητικών βαρών και απλούστευση των διαδικασιών παροχής των δημοσίων υπηρεσιών.

- Ενίσχυση του διοικητικού συντονισμού μεταξύ των υπουργείων και φορέων της κυβέρνησης, τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών.

Ο υπουργός σημείωσε ότι για σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική για την καλή νομοθέτηση, η οποία αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και εμπειρία σε σχέση με την καλή ποιότητα των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Ανάμεσα σε άλλα, το σ/ν προβλέπει:

* αρχές της καλής νομοθέτησης, που πρέπει να διέπουν όλες τις ρυθμίσεις, και δεσμευτική οριοθέτηση των μέσων της καλής νομοθέτησης

* δομές της καλής νομοθέτησης, οι οποίες θα αναλάβουν το έργο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, αφού σε κάθε υπουργείο συστήνεται Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, αρμόδιο για τη σύνταξη και ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και δημόσιας διαβούλευσης, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ρυθμίσεων, καθώς και την επισήμανση των διατάξεων ,που χρήζουν απλούστευσης και κωδικοποίησης. Σε κεντρικό επίπεδο συστήνεται το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, το οποίο συντονίζει και συνεργάζεται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

* οι υπουργοί, στην αρχή της ετήσιας κοινοβουλευτικής συνόδου, ενημερώνουν το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης σχετικά με τον αριθμό των νομοσχεδίων ,που προτίθενται να εισάγουν για ψήφιση στη Βουλή και τα οποία δεν υπερβαίνουν τα δύο, εκτός και αν η υπέρβαση δικαιολογείται από τις επικρατούσες συνθήκες

* τα όργανα θέσπισης ρυθμίσεων εντοπίζουν και οριοθετούν το πρόβλημα, το οποίο επιβάλλει τη ρύθμιση, τεκμηριώνουν τις αρνητικές συνέπειες της μη ρύθμισης και προσδιορίζουν εναλλακτικές επιλογές, τα οφέλη, το κόστος και τα «ρίσκα» της κάθε επιλογής

* η σχεδιαζόμενη ρύθμιση υποβάλλεται σε διαβούλευση σε δύο στάδια, τα οποία μπορούν να «τρέχουν» παράλληλα: κατά αρχήν όσον αφορά στον στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ακολούθως κατά άρθρον. Με την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας συντάσσει Έκθεση Διαβούλευσης, η οποία αναρτάται στον δικτυακό τόπο της διαβούλευσης

* έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων και αξιολόγηση κάθε νόμου μετά την πάροδο έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος του

* μέσα καλής νομοθέτησης είναι επιπλέον η απλούστευση των ρυθμίσεων και των διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και η κωδικοποίηση, η οποία επιφέρει τον περιορισμό της πολυνομίας και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε οι κανόνες να είναι λειτουργικοί, εύληπτοι και προσιτοί

* σύσταση Επιτροπής Αναμόρφωσης του Δικαίου, η οποία διατυπώνει κριτήρια για την αναμόρφωση της νομοθεσίας, καθώς και Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης, η οποία έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διατύπωση νομοτεχνικών κανόνων για την κωδικοποίηση και το συντονισμό, αξιολόγηση και έγκριση του κωδικοποιητικού έργου των υπουργείων.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr