ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδηγίες για την εφεδρεία από τη Νέα Δημοκρατία

Δημοσίευση 30 Σεπτεμβρίου 2011, 13:32 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Οδηγίες για την εφεδρεία από τη Νέα Δημοκρατία
Facebook Twitter Whatsapp
Παράνομα χαρακτηρίζονται τα κριτήρια της κυβέρνησης για το πλεονάζον προσωπικό, σε νομικό κείμενο που έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Νέα Δημοκρατία, δίνοντας ουσιαστικά στήριξη στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τη «γαλάζια» γνωμοδότηση, δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει τα κριτήρια, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές συνθήκες κάθε οργανισμού.
Παράνομα χαρακτηρίζονται τα κριτήρια της κυβέρνησης για το πλεονάζον προσωπικό, σε νομικό κείμενο που έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Νέα Δημοκρατία, δίνοντας ουσιαστικά στήριξη στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τη «γαλάζια» γνωμοδότηση, δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει τα κριτήρια, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές συνθήκες κάθε οργανισμού.
Ο συντάκτης του νομικού κειμένου και δικηγόρος-εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος, επισημαίνει ότι στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για την εργασιακή εφεδρεία, που στάλθηκε στους 151 φορείς του δημοσίου στις αρχές του Σεπτεμβρίου, δεν τεκμηριώνεται οικονομοτεχνικά το γιατί θεωρείται αναγκαίο να μπει το 10% των εργαζομένων του κάθε οργανισμού σε εφεδρεία και καταλήγει ότι τα κριτήρια  (εργαζόμενοι πλησίον της συνταξιοδότησής τους, εργαζόμενοι με «χαμηλά» τυπικά προσόντα κλπ), είναι παράνομα και δεν προβλέπονται στο νόμο.

Συγκεκριμένα, το νομικό κείμενο στην ιστοσελίδα της ΝΔ για την εργασιακή εφεδρεία αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το ζητούμενο εντοπίζεται στην έννοια του «πλεονάζοντος» προσωπικού, ο προσδιορισμός του οποίου δεν προκύπτει από το νόμο. Χωρίς κανένα περιορισμό από το συγκεκριμένο νόμο εναπόκειται στον κάθε διοικητή ΔΕΚΟ ή στα Δ.Σ. των Οργανισμών που θα εφαρμοστεί το μέτρο, για τα κριτήρια που θα αφορούν στο χαρακτηρισμό του προσωπικού ως πλεονάζοντος. Δε θεσπίζονται στο νόμο κριτήρια, όπως η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, οι συνέπειες αναδιοργάνωσης αυτής σε σχέση με το προσωπικό, οι νέες θέσεις που θα προέκυπταν ή θα ήταν αναγκαίο να διατηρηθούν και συνεπώς, το πλεονάζον προσωπικό που θα ήταν αναγκαίο να τεθεί στη διαδικασία εφεδρείας. Με την ως άνω εκτός νόμου εκδοθείσα εγκύκλιο, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό, εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων και κατηγοριών (εργαζόμενοι πλησίον της συνταξιοδότησής τους, εργαζόμενοι με «χαμηλά» τυπικά προσόντα), ενώ αυθαίρετα επιβάλλεται ένα ποσοστό 10% του συνόλου του προσωπικού που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως πλεονάζον, χωρίς στο μεταξύ να έχει προκύψει οποιοδήποτε οικονομοτεχνικό στοιχείο που επιβάλλει το ποσοστό αυτό ως αναγκαίο, ούτε βεβαίως το ποσοστό αυτό προκύπτει από το νόμο. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα κριτήρια που η εγκύκλιος θεσπίζει είναι παράνομα. Δεν προβλέπονται στο νόμο.

Πηγή: i efimerida.gr