ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγενάκης: Να επιτραπεί η πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές

Δημοσίευση 17 Απριλίου 2013, 17:50 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αυγενάκης: Να επιτραπεί η πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές
Facebook Twitter Whatsapp
Να ανοίξει ο δρόμος για την πώληση τυροκομικών προϊόντων, σε συνέχεια παλαιοτέρων παρεμβάσεών του, επιδιώκει με τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Να ανοίξει ο δρόμος για την πώληση τυροκομικών προϊόντων, σε συνέχεια παλαιοτέρων παρεμβάσεών του, επιδιώκει με τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την εν λόγω τροπολογία «επιτρέπεται η πώληση τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκή αγορά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004 και έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση».

Στα άρθρα 2 και 3 του Προεδρικού Διατάγματος 51/2006 καθορίζονται «οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών» και τα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η μεταβίβαση, ανανέωση και η έκδοση νέας άδειας εμπορίας, όπως για παράδειγμα αυγά, άνθη, καλλωπιστικά φυτά και άλλα πολλά. Τα τυροκομικά προϊόντα δεν εμπεριέχονται στην κατηγορία των προϊόντων του άρθρου 3.

Όπως επισημαίνει ο βουλευτής στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε και βάσει της απάντησης του ΕΦΕΤ σε επιστολή του για το εν λόγω θέμα: «η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των Κανονισμών 852 και 853 του 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Απαιτήσεις υγιεινής για κινητούς ή και προσωρινούς χώρους».

Όσοι από τους πωλητές είχαν εκδώσει άδεια για την πώληση των εν λόγω προϊόντων, βάσει της παλαιότερης νομοθεσίας, καλούνταν να εφοδιαστούν με δαπανηρό εξοπλισμό όπως φορτηγά - ψυγεία με βιτρίνες λαϊκών αγορών κλπ. Με τον ισχύοντα όμως, νόμο, όσοι είχαν άδεια πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων δεν μπορούν πλέον να την ανανεώσουν, να τη μεταβιβάσουν ή να εκδώσουν νέα καθότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν εντάσσονται στα προϊόντα προς πώληση στις λαϊκές αγορές.

«Με την παρούσα τροπολογία» όπως αναφέρει ο κ. Λ. Αυγενάκης, «αίρεται η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων αυτών στις λαϊκές αγορές, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις των Κανονισμών 852 και 853 του 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Απαιτήσεις υγιεινής για κινητούς ή και προσωρινούς χώρους».