ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχελάκης: Αδικία εις βάρος χιλιάδων πτυχιούχων

Δημοσίευση 24 Απριλίου 2013, 21:03 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Μιχελάκης: Αδικία εις βάρος χιλιάδων πτυχιούχων
Facebook Twitter Whatsapp
Ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης σχετικά με την αδυναμία αναγνώρισης των πτυχίων μεταπτυχιακών ή ακόμη και διδακτορικών τίτλων σπουδών από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εάν το πτυχίο των βασικών σπουδών τους δεν είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης σχετικά με την αδυναμία αναγνώρισης των πτυχίων μεταπτυχιακών ή ακόμη και διδακτορικών τίτλων σπουδών από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εάν το πτυχίο των βασικών σπουδών τους δεν είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Ο κ. Μιχελάκης κάνει λόγο για «αδικία εις βάρος χιλιάδων πτυχιούχων που στερούνται το δικαίωμα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους».

Αναυτικά η ερώτηση:

Κύριε Υπουργέ,

Στην παρ. 23 του άρθρου 30 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν 4111/2013 προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) και στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σπουδές στην Ελλάδα σε φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα των οποίων διαθέτουν πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την προέλευση του πτυχίου βασικών σπουδών από παρόχους τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ωστόσο από τη γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω ρύθμισης δεν προκύπτει ότι αυτή η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας ισχύει και για τους κατόχους μεταπτυχιακών ή ακόμη και διδακτορικών τίτλων σπουδών από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εάν το πτυχίο των βασικών σπουδών τους δεν είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).     

Όμως είναι γνωστό ότι τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής προκειμένου να κάνουν δεκτή την αίτηση ενός αποφοίτου οποιουδήποτε Πανεπιστημίου για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου, εξετάζουν το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει για τη λήψη του πρώτου του πτυχίου, σε συνδυασμό με το εν γένει επίπεδο του Πανεπιστημίου που το χορήγησε.

Για το λόγο αυτό στις περισσότερες χώρες λειτουργούν οργανισμοί αντίστοιχοι του ΔΟΑΤΑΠ με σκοπό την αξιολόγηση και αναγνώριση των πτυχίων, που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Περαιτέρω, η αναγνώριση των διπλωμάτων στο πλαίσιο  εφαρμογής της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/36 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έχουν απονεμηθεί κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη χώρα και μας οδήγησε σε καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο σκοπός της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με το ΠΔ 38/2010,  είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και η λειτουργία του ΣΑΕΠ αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης Οδηγίας.

Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει αφορά στους χιλιάδες κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών από γνωστά Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, που έχουν όμως αποκτήσει το πρώτο τους πτυχίο στην Ελλάδα.

Οι εν λόγω πτυχιούχοι υφίστανται άνιση μεταχείριση, δεδομένου ότι ο σκοπός του νομοθέτη, όπως σαφώς προκύπτει από την ερμηνεία της προαναφερθείσας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, είναι η εξάλειψη κάθε εμποδίου που υπονομεύει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στους κόλπους της Ε.Ε.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν κατά κύριο λόγο οι πολυάριθμοι απόφοιτοι του Deree College, το οποίο λειτουργεί στη χώρα μας από το 1961, αποτελεί το μεταλυκειακό τμήμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, είναι πιστοποιημένο από τη διεθνώς αναγνωρισμένη NEASC (New England Association of Schools and Colleges) και πρόσφατα συνήψε συμφωνία για την πιστοποίηση των τίτλων του με το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου, εισάγοντας ένα ακόμη σημαντικό επίπεδο αξιολόγησης στη λειτουργία του.

Επειδή θα αποτελούσε προφανή αδικία οι απόφοιτοι του Deree College να υφίστανται διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τους αποφοίτους άλλων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών που εδρεύουν στην Ελλάδα και να στερούνται την δυνατότητα της ομαλής πρόσβασης και απρόσκοπτης συμμετοχής τους στην επαγγελματική ζωή της χώρας μας,   

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

Ποια είναι η θέση σας για το ανωτέρω ζήτημα ;

Τι σκοπεύετε να πράξετε για την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης και της οφθαλμοφανούς αδικίας που υφίστανται οι ανωτέρω απόφοιτοι;