ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ερώτηση Κουράκου - Σταυρογιάννη για τα distress funds

Δημοσίευση 30 Ιουλίου 2013, 20:21 / Ανανεώθηκε 30 Ιουλίου 2013, 20:21
Νέα ερώτηση Κουράκου - Σταυρογιάννη για τα distress funds
Facebook Twitter Whatsapp

«Εξωχώρια κεφάλαια που κερδοσκοπούν σε βάρος των ελλήνων δανειοληπτών και του ελληνικού δημοσίου με την αγοραπωλησία των «κόκκινων δανείων» και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα των διοικήσεων των τραπεζών και των golden boys για εσωτερική πληροφόρηση», καταγγέλλουν με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων οι βουλευτές του Κόμματος «Νέα ΜΕΡΑ» Γιάννης Κουράκος και Νίκος Σταυρογιάννης.

«Εξωχώρια κεφάλαια που κερδοσκοπούν σε βάρος των ελλήνων δανειοληπτών και του ελληνικού δημοσίου με την αγοραπωλησία των «κόκκινων δανείων» και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα των διοικήσεων των τραπεζών και των golden boys για εσωτερική πληροφόρηση», καταγγέλλουν με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων οι βουλευτές του Κόμματος «Νέα ΜΕΡΑ» Γιάννης Κουράκος και Νίκος Σταυρογιάννης.

Ζητούν δε από τους συναρμόδιους Υπουργούς να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που οφείλουν εκ του νόμου να τηρούν οι εποπτικές αρχές στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σε συνέχεια της ερώτησης που κατατέθηκε από τους βουλευτές της «Νέα ΜΕΡΑ» οι κκ Κουράκος και Σταυρογιάννης «τεκμηριώνουν την θέση της Νέας ΜΕΡΑς για την αναγκαιότητα «κουρέματος» των κόκκινων δανείων κατά τουλάχιστον 50%, δεδομένου ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ιραπεζών και η ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος χρηματοδοτήθηκε από τους φόρους που επιβλήθηκαν στους Έλληνες Φορολογούμενους και από τις ίδιες τις περιουσίες των Ελλήνων Δανειοληπτών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Σε συνέχεια της υπ'αριθ. 12424/1/7/2013 ερώτησης των βουλευτών Γιάννη Κουράκου και Νίκου Σταυρογιάννη  σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια» Ελλήνων Δανειοληπτών, της οποίας εκκρεμεί ακόμη η απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό και, επειδή εν τω μεταξύ προέκυψαν νεώτερα στοιχεία, δια της παρούσης επανερχόμαστε στο ανωτέρω ζήτημα και ζητούμε να υπάρξει σαφής και εμπεριστατωμένη απάντηση από τους ερωτώμενους Υπουργούς, τη στιγμή που τα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν σήμερα το μείζον και φλέγον πρόβλημα της Ελληνικής Κοινωνίας και  συνιστούν την κύρια αιτία που οδήγησε την τελευταία τριετία χιλιάδες συμπολίτες μας στην αυτοκτονία.

Επειδή, μετά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο, τα οποία ουδέποτε μέχρι σήμερα διαψεύστηκαν αρμοδίως, προέκυψε ότι συγκεκριμένες ελληνικές συστημικές τράπεζες, μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους από το ΤΧΣ, εκχωρούν και μεταβιβάζουν δάνεια Ελλήνων Πολιτών σε εξειδικευμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια (distressfunds) του εξωτερικού, σε εξευτελιστικές τιμές που κυμαίνονται από το 10% έως το 30% του ανεξόφλητου υπολοίπου εκάστου δανείου.

Επειδή, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση και μεταβίβαση των «κόκκινων δανείων» ισοδυναμεί στην πράξη με πώληση αυτών με κούρεμα της αξίας τους από 70% έως 90%.

Επειδή, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση, πώληση και κούρεμα των «κόκκινων δανείων» εγείρει σοβαρότατα ζητήματα Δημοσίου Συμφέροντος ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια, τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα δε τη στιγμή που η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από το ΤΧΣ χρηματοδοτήθηκε εις βάρος του δημοσίου χρέους και με χρέωση των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι οι δανειολήπτες των οποίων τα ανωτέρω «κόκκινα δάνεια» αποτελούν αντικείμενο πώλησης με τις καταγγελλόμενες και ύποπτες μεθοδεύσεις και κερδοσκοπικές συναλλαγές.

Επειδή,  η κατά τα ανωτέρω πώληση και το κούρεμα των «κόκκινων δανείων» λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον των καταγγελλομένων κερδοσκοπικών κεφαλαίων, τα οποία στην πράξη αγοράζουν τα «κόκκινα δάνεια» ακόμη και στο 10% της αξίας τους, επιτυγχάνοντας κούρεμα της τάξης του 90% ενώ, στη συνέχεια, διεκδικούν της είσπραξή τους από τους Έλληνες Δανειολήπτες ακόμη και στο ακέραιο, τις περισσότερες μάλιστα φορές με αθέμιτες πρακτικές και παράνομες εισπρακτικές μεθόδους, που αποτελούν καθημερινά αντικείμενο σωρείας καταγγελιών από μεμονωμένους δανειολήπτες και συλλογικούς φορείς εκπροσώπησής τους, με αποτέλεσμα τα ανωτέρω κερδοσκοπικά κεφάλαια να καταγράφουν εξ' αιτίας της δραστηριότητάς τους αυτής τεράστια κέρδη, που ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 200%-300% επί του επενδεδυμένου στη συγκεκριμένη κερδοσκοπική δραστηριότητα κεφαλαίου τους, τα οποία, επειδή πραγματοποιούνται και λογιστικοποιούνται στο εξωτερικό, δεν αποτυπώνονται στους ισολογισμούς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δεν δηλώνονται και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, δεν συνεισφέρουν στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, δεν ενισχύουν το ελληνικό ΑΕΠ αλλά, αντιθέτως, συνιστούν αφορολόγητα κέρδη που δηλώνονται στους εξωχώριους (offshore) φορολογικούς παραδείσους όπου εδρεύουν τα ανωτέρω κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα οποία, υπό άγνωστες μέχρι σήμερα συνθήκες και προϋποθέσεις, εξασφαλίζουν τις καταγελλόμενες με την παρούσα ερώτηση λεόντειες συμβάσεις με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στηρίζουν την κερδοσκοπική τους αυτή δραστηριότητα στην ανοχή των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Κυβέρνησης, που με τη μέχρι σήμερα στάση τους έχουν αποδεχθεί, εντελώς προκλητικά, το ρόλο του παθητικού παρατηρητή στην καταγγελλόμενη με την παρούσα ερώτηση κερδοσκοπική και ανήθικη εκμετάλλευση των Ελλήνων Δανειοληπτών.

Επειδή, η κατά τα ανωτέρω καταγγελλόμενη πώληση και το κούρεμα των «κόκκινων δανείων» λειτουργεί κερδοσκοπικά,  εις βάρος των Ελλήνων Δανειοληπτών και με ζημία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο στην πράξη αποδέχεται να κουρέψει τα «κόκκινα δάνεια» ακόμη και σε ποσοστό της τάξης του 90% ,μόνον όμως όταν αυτό ζητείται από τα καταγγελλόμενα με την παρούσα ερώτηση εξωχώρια κερδοσκοπικά κεφάλαια, την ίδια στιγμή που οι ελληνικές τράπεζες, το συνδικαλιστικό τους όργανο (ΕΕΤ) και η εποπτική τους αρχή (ΤτΕ), αρνούνται ρητά και κατηγορηματικά να υιοθετήσουν το πάγιο πλέον και υπερκομματικό αίτημα σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας,  που δικαίως απαιτεί το κούρεμα των ελληνικών δανείων σε ποσοστό κατά μέσο όρο της τάξης του 50%, ιδιαίτερα δε τη στιγμή που οι Έλληνες Φορολογούμενοι και Δανειολήπτες χρηματοδότησαν με τους φόρους και την περιουσία τους την ανακεφαλαιοποίηση και την ενίσχυση της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Επειδή,  η κατά τα ανωτέρω καταγγελλόμενη πώληση και το κερδοσκοπικό κούρεμα των «κόκκινων δανείων» ενδέχεται να συνεπάγεται ακόμη και ποινικές ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα, για τις διοικήσεις και τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών που συμβλήθηκαν κατά τον προδήλως ζημιογόνο και εις βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος αυτό τρόπο με τα καταγγελλόμενα με την παρούσα ερώτηση εξωχώρια κερδοσκοπικά κεφάλαια,  κουρεύοντας τα ελληνικά «κόκκινα δάνεια»  ακόμη και μέχρι 90%, την ίδια στιγμή που είχαν κάθε δυνατότητα και ευχέρεια να τα κουρέψουν κατά μέσο όρο μόνο μέχρι 50% προς όφελος των Ελλήνων Δανειοληπτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα έσοδα, τη ρευστότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και την κερδοφορία τους, τα έσοδα του προϋπολογισμού και την αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ.

Επειδή, μετά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο, τα οποία ουδέποτε μέχρι σήμερα διαψεύστηκαν αρμοδίως, αλλά και από επώνυμες καταγγελίες Ελλήνων Πολιτών, ιδιαίτερα δε στελεχών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου που ζουν και εργάζονται στο City του Λονδίνου, καταγγέλλεται ότι τα ανωτέρω εξωχώρια (offshore) κερδοσκοπικά κεφάλαια ανήκουν ή ελέγχονται μετοχικά, άμεσα ή έμμεσα, από συγκεκριμένες ελληνικές τράπεζες, ή/και μετόχους αυτών, ή/και μεγαλοστελέχη τους (goldenboys), ή/και μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων.

Επειδή, από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών και των καταγγελιών, ενδέχεται να προκύπτουν τεράστια οικονομικά σκάνδαλα και μείζον οικονομικό, πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την Κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1.      Ποιές είναι αναλυτικά οι ελληνικές τράπεζες που προέβησαν στην κατά τα  ανωτέρω εκχώρηση,  μεταβίβαση, πώληση και κούρεμα των «κόκκινων δανείων» τους, σύμφωνα με τα επίσημα, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των κατά τράπεζα αντίστοιχων συμβάσεων, οι οποίες ζητούμε να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων ;

2.      Ποιά είναι τα αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης, εκάστου αντισυμβαλλόμενου κατά τράπεζα, εξωχώριου κερδοσκοπικού κεφαλαίου σε συμβάσεις εκχώρησης, μεταβίβασης, πώλησης και κουρέματος  «κόκκινων δανείων» Ελλήνων Δανειοληπτών και τα επίσημα στοιχεία των αλλοδαπών αρχών σχετικά με τα μητρώα εγγραφής των ανωτέρω κερδοσκοπικών κεφαλαίων (Registers), τα αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης των μελών των διοικητικών συμβουλίων εκάστου εξ' αυτών, τα μετοχολόγια αυτών και, σε περίπτωση που οι μετοχές τους - ως είθισται – είναι στον κομιστή, τα επίσημα στοιχεία των αλλοδαπών αρχών, συμβολαιογραφικών και δικηγορικών εταιρειών και γραφείων εκπροσώπησής τους, σχετικά με τα αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης των αφανών εταίρων (beneficialowners) εκάστου εξ' αυτών, τα οποία ζητούμε να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων ;
Σημειωτέο ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, υποχρεούνται στην ταυτοποίηση των στοιχείων των ανωτέρω φυσικών προσώπων, στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3.      Ποιά είναι τα αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης εκάστου διαμεσολαβητή, φυσικού ή νομικού προσώπου και των φορέων αυτού, στις ανωτέρω κατά τράπεζα συμβάσεις  εκχώρησης, μεταβίβασης, πώλησης και κουρέματος  «κόκκινων δανείων» Ελλήνων Δανειοληπτών σε εξωχώρια κερδοσκοπικά κεφάλαια, ποιές οι κατά σύμβαση και τράπεζα συμφωνηθείσες αμοιβές και προμήθειες αυτών, ποιοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δηλώθηκαν για την καταβολή και τα εμβάσματα αμοιβών και προμηθειών τους ανά τράπεζα και σύμβαση στα αντίστοιχα παραρτήματα υπό τον τίτλο «MasterFeeProtectionAgreements» ή άλλα αντίστοιχα, τα οποία ζητούμε, μαζί με τα παραστατικά των τυχόν εμβασμάτων,  να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων ;

Σημειωτέο ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, υποχρεούνται στην ταυτοποίηση των στοιχείων των ανωτέρω φυσικών προσώπων, στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


4.      Στις ανωτέρω περιπτώσεις εκχώρησης,  μεταβίβασης, πώλησης και κουρέματος «κόκκινων δανείων» Ελλήνων Δανειοληπτών, διενεργήθηκε ή όχι ο προβλεπόμενος  από το νόμο και τους κανονισμούς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος έλεγχος περί ασυμβίβαστου και εσωτερικής πληροφόρησης, σχετικά με τις τυχόν συγγενικές ή επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ όλων των ανωτέρω προσώπων, μετόχων, ή/και στελεχών, ή/και μελών διοικητικών συμβουλίων, ή/και εκπροσώπων εξωχωρίων κερδοσκοπικών κεφαλαίων,  διαμεσολαβητών και των κάθε μορφής διευθυντών, εκτελεστικών συμβούλων και εκπροσώπων αυτών, με τους μετόχους, ή/και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, ή/και των μεγαλοστελεχών (goldenboys) των αντισυμβαλλομένων ελληνικών τραπεζών, καθώς και των τυχόν υπαλλήλων, στελεχών και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ή/και της Τράπεζας της Ελλάδος ;

5.      Έχει διαταχθεί ή/και βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική ή εισαγγελική έρευνα, ή/και προκαταρτική εξέταση, σχετικά με τις ανωτέρω περιπτώσεις εκχώρησης,  μεταβίβασης, πώλησης και κουρέματος «κόκκινων δανείων» Ελλήνων Δανειοληπτών ;

Αθήνα, 30/07/2013

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Γιάννης Κουράκος

Νίκος Σταυρογιάννης

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις