ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση… πολλαπλής επιλογής

Δημοσίευση 22 Ιουνίου 2017, 20:42 / Ανανεώθηκε 23 Ιουνίου 2017, 09:57
Συνταγματική Αναθεώρηση… πολλαπλής επιλογής
Facebook Twitter Whatsapp

Σε μορφή ερωτηματολογίου τίθενται στους πολίτες η λύση ζητημάτων όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους και το οικονομικό σύνταγμα .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε μορφή ερωτηματολογίου τίθενται στους πολίτες η λύση ζητημάτων όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους και το οικονομικό σύνταγμα .

Η Επιτροπή Διαλόγου δημοσιοποίησε σήμερα ένα νέο ερωτηματολόγιο, για τη δεύτερη και τελική, όπως σημειώνει, φάση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο Σύνταγμα.

Ενδιαφέρον ωστόσο προκαλούν οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει αυτού του τύπου ερωτηματολόγιο καθώς υπενθυμίζεται ότι η ύπαρξή του αφορά  τον τρόπο εκλογής και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας αλλά και το «Οικονομικό Σύνταγμα», όπου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη συνταγματική κατοχύρωση των ισοσκελισμένων προϋπολογισών ή του ανώτατου ορίου ελλείμματος.

Ενδεικτικά, κάποια από τα ερωτήματα:

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται: άρθρο 32

 • Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)
 • Απευθείας από το λαό
 • Από το λαό, αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς τη διάλυσή της
 • Από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που θα απαρτίζεται από βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.
 • Από την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και εφόσον δεν επιτευχθεί η εκλογή με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία για να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.
 • Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; άρθρο 35

 • Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
 • Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του
 • Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό
 • Να αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο.
 • Να παραπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο για έλεγχο συνταγματικότητας σε Ανώτατο Δικαστήριο.
 • Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να επεκτείνει τα ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα, ποια από τα παρακάτω, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβει: άρθρο 57
 • Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας
 • Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Τα δύο παραπάνω
 •  Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
 • «Οικονομικό Σύνταγμα»

Ποια από τις παρακάτω αρχές θεωρείτε ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν συνταγματικά; άρθρο 106

 • η αρχή της ανταγωνιστικότητας
 • η αρχή της επιχειρηματικότητας
 • η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού
 • η αρχή της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας
 • η προστασία των επενδύσεων
 • όλες οι παραπάνω
 • καμία από τις παραπάνω
 • Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Ποιοι από του παρακάτω δημοσιονομικούς κανόνες θεωρείτε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν συνταγματικά;

 • ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός (χρυσός κανόνας)
 • η θέσπιση ανώτατου ορίου ως προς τα ελλείμματα
 • ο καθορισμός ανώτατου ορίου δανεισμού σε καθορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ
 • όλοι οι παραπάνω
 • κανένας από τους παραπάνω
 • Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Θεωρείτε ότι η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει αποκλειστικά θρησκευτικό όρκο για τον εκλεγέντα ΠτΔ πρέπει να: άρθρο 33

 • Καταργηθεί
 • Διατηρηθεί
 • Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ     
 • Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι μεταξύ άλλων βασικός σκοπός της παιδείας είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρείτε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει: άρθρο 16
 • Καταργηθεί
 • Να παραμείνει ως έχει
 • Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ                 

Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζει το καταρχήν καθεστώς διοίκησης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ιησού: άρθρο 3

 • Ναι
 • Όχι
 • Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ