ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορωνοϊός – ΔΝΤ: Πρόβλεψη για ύφεση 9,5% φέτος – Ανάκαμψη 5,5% το 2021 – Στο 6,5% του ΑΕΠ το πρωτογενές έλλειμμα το 2020

Δημοσίευση 2 Οκτωβρίου 2020, 21:00 / Ανανεώθηκε 2 Οκτωβρίου 2020, 21:06
Κορωνοϊός – ΔΝΤ: Πρόβλεψη για ύφεση 9,5% φέτος – Ανάκαμψη 5,5% το 2021 – Στο 6,5% του ΑΕΠ το πρωτογενές έλλειμμα το 2020
Facebook Twitter Whatsapp

Το ΔΝΤ παροτρύνει την κυβέρνηση το 2021 να αποφύγει την απότομη δημοσιονομική προσαρμογή και να στοχεύσει σε πρωτογενές έλλειμμα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο εκτιμά πως το πρωτογενές έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 6,75% του ΑΕΠ φέτος λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και των μέτρων τόνωσης που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση.

Εύσημα στην κυβέρνηση για την ταχεία αντίδρασή της στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά και για τα μέτρα που έλαβε για τη στήριξη της οικονομίας, δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του.

Σύσταση για ήπια δημοσιονομική προσαρμογή

Το ΔΝΤ παροτρύνει την κυβέρνηση το 2021 να αποφύγει την απότομη δημοσιονομική προσαρμογή και να στοχεύσει σε πρωτογενές έλλειμμα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο εκτιμά πως το πρωτογενές έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 6,75% του ΑΕΠ φέτος λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και των μέτρων τόνωσης που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση.

Πρόβλεψη για ύφεση 9,5% το 2020

Επίσης, προβλέπει ύφεση 9,5% για φέτος χαμηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη για ύφεση 10% αλλά υψηλότερη από την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης που προβλέπει ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του 8%. 

Το 2021 και 2022 η ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 5% ετησίως λόγω και των πόρων που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Καθώς το πρόγραμμα NGEU θα φθίνει σταδιακά, η ανάπτυξη προβλέπεται να επιστρέψει στο μακροχρόνιο δυνητικό ποσοστό του 1%» σημειώνεται στα συμπεράσματα της έκθεσης του Ταμείου.

Η μεσοπρόθεσμη δυνατότητα αποπληρωμής του δημοσίου χρέους της Ελλάδας παραμένει επαρκής. Μετά από μια αύξηση που θα καταγράψει το 2020, προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αν και παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με προηγούμενες προβλέψεις. «Η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους θα υπονομευόταν στην περίπτωση πραγματοποίησης σημαντικών αρνητικών κινδύνων, γεγονός που θα απαιτούσε μια ισχυρή προκυκλική δημοσιονομική προσαρμογή και/ή περαιτέρω ενίσχυση από τους Ευρωπαίους εταίρους».

Αβεβαιότητες

Όπως σημειώνεται μια παρατεταμένη πανδημία συνοδευόμενη από μια μόνιμη πτώση του παγκόσμιου τουρισμού θα οδηγούσε σε σημαντική επιδείνωση των προοπτικών της οικονομίας, ενώ αντίθετα μια ταχεία ανακάλυψη και μαζική διανομή του εμβολίου θα βοηθούσαν στην τόνωση της ανάκαμψης.

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται :

  • Δυνητικές υποχρεώσεις της Κυβέρνησης θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από νέες και υφιστάμενες κρατικές εγγυήσεις, την πιθανή πρόσθετη στήριξη σε τράπεζες και επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός δυσμενούς σεναρίου, και από συνεχιζόμενες δικαστικές υποθέσεις ενάντια σε βασικές μεταρρυθμίσεις του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
  • Η «υποχώρηση» των μέτρων στήριξης και διευκολύνσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα «κόκκινων» δανείων. «Οι επιδοτήσεις για τα επιτόκια και την πληρωμή ενυπόθηκων δανείων που υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές αρχές θα βοηθήσουν την στήριξη τόσο των δανειοληπτών όσο και των τραπεζών κατά την περίοδο 2020-21. Ενώ η παροχή κρατικών εγγυήσεων στις τιτλοποιήσεις των τραπεζών (πρόγραμμα Ηρακλής) είναι  ευπρόσδεκτη και προχωρά, δεν αποτελεί μια συνολική λύση καθώς αφήνει ένα σημαντικό όγκο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στους ισολογισμούς των τραπεζών και δεν αντιμετωπίζει την χαμηλή ποιότητα του τραπεζικού κεφαλαίου».
  • Το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να βελτιωθεί δίνοντας προτεραιότητα στις δαπάνες υγείας, στην αντιμετώπιση των κενών κάλυψης στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, και στην επέκταση των ευκαιριών για την επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού.
  • Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να τονωθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης προς τις επιχειρήσεις θα πρέπει να βασίζονται όλο και περισσότερο σε αξιολογήσεις βιωσιμότητας.