ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν οι «Κτιριακές Υποδομές» για την σύζυγο του Αρ. Μπαλτά

Δημοσίευση 13 Σεπτεμβρίου 2017, 09:27 / Ανανεώθηκε 13 Σεπτεμβρίου 2017, 09:27
Τι απαντούν οι «Κτιριακές Υποδομές» για την σύζυγο του Αρ. Μπαλτά
Facebook Twitter Whatsapp

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα υπηρεσιακά προσόντα της συζύγου του πρώην υπουργού Αριστείδη Μπαλτά, με την εταιρεία ''Κτιριακές υποδομές'' να απαντά σήμερα από την πλευρά της σε σχέση με την προϊσταμένη Ευαγγελία Περράκη και το κατά πόσο διέθετε την εμπειρία και την γνώση να βρεθεί στο συγκεκριμένο πόστο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα υπηρεσιακά προσόντα της συζύγου του πρώην υπουργού Αριστείδη Μπαλτά, με την εταιρεία ''Κτιριακές υποδομές'' να απαντά σήμερα από την πλευρά της σε σχέση με την προϊσταμένη Ευαγγελία Περράκη και το κατά πόσο διέθετε την εμπειρία και την γνώση να βρεθεί στο συγκεκριμένο πόστο.

Η ηγεσία της εταιρείας απαντά στα δημοσιεύματα της Καθημερινής τονίζοντας ότι ''είναι ακατανόητο το πνεύμα του δημοσιεύματος, ότι η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., θα έπρεπε πάση θυσία να θέλει ν’ απαλλαγεί από την συγκεκριμένη υπάλληλο και ουδέποτε είχε έστω και την δυνατότητα να μην την προσλάβει, αφού διαχρονικά από το 2002 έως το 2017 η Ευαγγελία Περράκη ήταν υπάλληλος της εταιρίας με σχέση αορίστου χρόνου''.

Όλη η επιστολή έχει ως εξής: 

΄΄Αναφορικά με τα δημοσιεύματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2017 και 12 Σεπτεμβρίου 2017, του κ. Κωνσταντίνου Ζούλα, ο οποίος προφανώς δεν φρόντισε να ενημερωθεί σφαιρικά για το θέμα με το οποίο καταπιάστηκε, ενημερώνουμε ότι:

Η Ευαγγελία Περράκη , σήμερα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., προσλήφθηκε από 1.10.1994, στην Δημοτική Πολιτιστική Επιχείριση Χανίων, ως υπάλληλος αορίστου χρόνου, με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Από 7.1.2002, στο πλαίσιο σύμβασης δανεισμού εργαζομένου (όχι απόσπασης), η οποία με το από 19.12.2002 ιδιωτικό συμφωνητικό, μετατράπηκε σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απασχολήθηκε στην Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., αδιαλείπτως και μέχρι την συγχώνευσή της τελευταίας στην εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. (ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ).

Απασχολήθηκε στο Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων της Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και στη συνέχεια, στο Τμήμα Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. Η Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., την ενέταξε εξ αρχής, χωρίς καμιά διάκριση από το λοιπό προσωπικό της, στο μισθολογικό καθεστώς του οικείου Κανονισμού Προσωπικού.

Όπως δέχθηκε, η υπ. αρ. 357/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών): ο δεσμός που την συνέδεε με την Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., εξελίχθηκε σε ανεξάρτητο και αυτοτελή δεσμό εργαζομένου- εργοδότη, σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Τα παραπάνω συνομολόγησε πλήρως και η ίδια η Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) στο παρελθόν, με σειρά επίσημα έγγραφά τους. Ήδη στις 19.12.2011 υπήρξε γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.., βάσει της οποίας, η σχέση εργασίας που διέπει την κ. Ευαγγελία Περράκη. με την Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. είναι σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αλλά και επί δικαστηρίω, στην δικάσιμο της 21.10.2013, όλα τα ανωτέρω συνομολογήθηκαν από την εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 132 ν. 4199/2013, με το οποίο επήλθε η συγχώνευση των τριών φορέων (Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.) στην εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.): «Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου στις τρεις συγχωνευόμενες εταιρείες, καθώς και οι δικηγόροι που υπηρετούν με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε αυτές, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της νέας εταιρείας, στην οποία μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας. Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού και των δικηγόρων προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1 του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, με διαπιστωτική πράξη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (κατά την 24/511/26.1.2012 συνεδρίαση του ΔΣ), αποφάσισε η Ευαγγελία Περράκη να περιληφθεί στους πίνακες του μεταφερομένου προσωπικού, με διατήρηση της ίδιας σχέσης εργασίας.

Ο λόγος που η Ευαγγελία Περράκη αναγκάσθηκε να προσφύγει στα δικαστήρια, ήταν, ότι στις 23.1.2013 η τότε Διοίκηση της Εταιρίας, αιφνίδια (!) μετέβαλε άποψη και αρνήθηκε στο εξής να αποδέχεται την εργασία της ζητώντας να προηγηθεί γραπτή επιβεβαίωση από τον «Φορέα Προέλευσης».
Το δικαστήριο τελικά, αφού αναγνώρισε ότι η Ευαγγελία Περράκη συνδέεται με την εταιρία με μία ενιαία σύμβαση εξηρτημένης εργασίας από 7.1.2002, υποχρέωσε την πρώην Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. – νυν ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) - για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατάταξης με βάση το νέο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς, αναδρομικά από 1.1.2013.

Η εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), δεν είχε κανένα βάσιμο λόγο (και δεν υπήρξε καμιά σχετική εισήγηση της νομικής της υπηρεσίας) να προσβάλλει την (τακτική) απόφαση του Δικαστηρίου, αφού άλλωστε τα γεγονότα ήταν σαφή και ομολογημένα και από τις δύο πλευρές.

Πώς να προσβάλλει με ένδικα μέσα την απόφαση αυτή η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., όταν η ίδια (επί προηγουμένης διοικήσεως, τον Οκτώβριο του 2013), είχε πλήρως συνομολογήσει τα περιστατικά της αγωγής ;

Φυσικά, ουδέποτε η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. είχε έστω και την δυνατότητα να μην την προσλάβει, αφού διαχρονικά από το 2002 έως το 2017 η Ευαγγελία Περράκη ήταν υπάλληλος της εταιρίας με σχέση αορίστου χρόνου.

Είναι ακατανόητο το πνεύμα του δημοσιεύματος, ότι η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., θα έπρεπε πάση θυσία να θέλει ν’ απαλλαγεί από την συγκεκριμένη υπάλληλο.

Η απόφαση του δικαστηρίου είχε αναδρομικό χαρακτήρα. Επομένως είναι σαφές, ότι η υπηρεσιακή της κατάσταση είναι η προσήκουσα και διατεταγμένη από δικαστική απόφαση.

Όσον αφορά στην αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:

Η Ευαγγελία Περράκη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του ΕΜΠ, από το έτος 2008.

Η αίτηση της για αναγνώριση του μεταπτυχιακού της τίτλου, όσον αφορά την μισθολογική της κατάσταση είχε υποβληθεί αρχικά το 2008 και εκ νέου στις 14.11.2014.

Ο λόγος που εξετάσθηκε καθυστερημένα (το 2017) η αίτηση της (όπως και οι αιτήσεις και άλλων υπαλλήλων της εταιρίας μας), τουλάχιστον σε ότι αφορά στην παρούσα Διοίκηση, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2016, είναι ότι δεν εξετάστηκε αυτό το θέμα ως προτεραιότητα, καθώς η Διοίκηση έπρεπε να ασχοληθεί με το έργο της εταιρείας και τα πολλά, επείγοντα και κρίσιμα προβλήματα και παθογένειες που από χρόνια είχαν συσσωρευτεί.
Αντικείμενο του μεταπτυχιακού τίτλου ήταν η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, με έμφαση στην Τεχνολογία. Οι σπουδές αυτές παρέχουν αναλυτική ικανότητα και μεθόδους εργασίας, χρήσιμες για την άσκηση δημόσιας διοίκησης υπό το φως και την προοπτική του κοινωφελούς χαρακτήρα των νοσοκομείων, σχολείων, κτιρίων δικαιοσύνης που δημιουργεί η εταιρία και με την αξιοποίηση και κινητοποίηση της ακίνητης περιουσίας της για την υλοποίηση των δημόσιων στόχων της. Είναι λοιπόν συναφής ο τίτλος με το αναμενόμενο περιεχόμενο καθηκόντων της κατηγορίας ΠΕ (ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικοί - Νομικοί τετραετούς φοίτησης - άρθρο 12 Κανονισμού της ΚΤΥΠ).

Τέλος, όσον αφορά την ανάθεση στην Ευαγγελία Περράκη καθηκόντων Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας, ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν ήταν προαπαιτούμενο για την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένης Διευθύνσεως. Το δε πτυχίο της, Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σε συνδυασμό με την εμπειρία της και την προσφορά της, την καθιστούν απολύτως και αυτοδυνάμως επαρκή για την θέση αυτή.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι την προκάτοχο της, την οποία αναφέρει ο συντάκτης, την τοποθέτησε η ίδια Διοίκηση που τοποθέτησε και την κ. Ευαγγελία Περράκη (μετά την παραίτηση της προκατόχου της).

Θα πρέπει να τονισθεί, ότι η ευδόκιμη επί σειρά 15 ετών εκτέλεση των καθηκόντων της στην Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ Α.Ε., η μεγάλη εμπειρία που απέκτησε στην εταιρία, σε συνδυασμό με την προϋπηρεσία της στην Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Χανίων για άλλα 8 έτη, αλλά και την εμπειρία της στον ιδιωτικό τομέα, η ουσιαστική προώθηση των θεμάτων που ανέλαβε και σαν πρόσθετο κριτήριο η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός των συναδέλφων της, ήταν επαρκέστατοι λόγοι για την επιλογή της, η οποία δεν είχε απολύτως καμιά σχέση με την ιδιότητά της ως συζύγου πρώην υπουργού (ο. κ. Μπαλτάς δεν ήταν υπουργός κατά τον χρόνο της τοποθέτησής της). Επελέγη γιατί κρίθηκε κατάλληλη για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων τα οποία δεν επέλυαν οι προηγούμενες διοικήσεις και αυτό επιβεβαιώνεται από την επίδοσή της, η οποία κρίνεται καθημερινά όπως και όλων των υπολοίπων στελεχών της εταιρείας.

Αν κριτήριο επιλογής της ήταν η συζυγική της σχέση, τι εμπόδιζε την παρούσα Διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., η οποία ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2016, να την τοποθετήσει ευθύς εξ αρχής στην θέση αυτή ή να της αναγνωρίσει αμέσως τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών;

Επιπλέον, να επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με την δική μας αντίληψη, τα καθήκοντα προϊσταμένης οποιασδήποτε διευθύνσεως στην εταιρία μας, μόνο «βόλεμα» δεν είναι, αντίθετα είναι τεράστια ευθύνη και ατελείωτη δουλειά.
Όσα αναφέρει το δημοσίευμα ως διακριτική μεταχείριση είναι εντελώς ανυπόστατα.

Μήπως, τελικά, θα έπρεπε η εταιρεία, επιλεκτικά κατά την γνώμη του συντάκτη, να αρνηθεί την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου στην κ. Ευαγγελία Περράκη επειδή είναι σύζυγος πρώην υπουργού;

Ο ίδιος ο κ. Ζούλας θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα ως γιος παλιού και πολυγραφότατου δημοσιογράφου (και) της Καθημερινής, ότι δεν μπορεί να κρίνεται ή και να χαρακτηρίζεται η πορεία του οποιουδήποτε, με βάση και μόνο την οικογενειακή του κατάσταση, όταν μάλιστα ο ίδιος έχει εργαστεί επί πολλά έτη, παράλληλα με την Καθημερινή, τόσο στη δημόσια ΕΡΤ όσο και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας.

 

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr