ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞ ΜΥΛΩΝΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ