Μια νέα «φούσκα» απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων.