Υπό τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες για τη θερμοπληξία και τη θερμική εξάντληση.