Τι έδειξε η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό.