Η Ford θα διατηρήσει περίπου 3.400 μηχανικούς στην Ευρώπη, οι οποίοι θα βασιστούν στη βασική τεχνολογία που παρέχουν οι συνάδελφοί τους στις ΗΠΑ και θα την προσαρμόσουν στους ευρωπαίους πελάτες