Το Πεντάγωνο έχει λάβει 350 αναφορές για UFO τα τελευταία δύο χρόνια, και 171 από αυτές παραμένουν ανεξήγητες