Σε μία νέα περίοδο κρίσης εισέρχεται το Αφγανιστάν, όπως προειδοποιεί η διπλωματική αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα.