Μάρα Ζαχαρέα: «Ο γιος μου ασχολείται με την πολιτική επικοινωνία, η κόρη μου θέλει να ασχοληθεί με τη ζωγραφική»