Δεν είναι επίγειος Παράδεισος η πολυεθνική εταιρεία καφέ Starbucks.