Επιπλέον λεπτομέρειες για την πιθανή επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα έδωσε σε νέο άρθρο η Sunday Telegraph.