Έγινε εκτελεστικός αντιπρόεδρος το 1972 και το 1981 διορίστηκε πρόεδρος του τμήματος οργάνωσης πωλήσεων της Toyota.