Οι προσφορές έρχονται κατόπιν πρωτοβουλίας της κυβέρνησης προκειµένου να περιοριστεί το κόστος µετακίνησης στις διακοπές για τις ελληνικές οικογένειες.