Το Αμπουντοχαμίντ Χαν αναμένεται να λειτουργήσει ως ο Δούρειος Ίππος του μικρού Σουλτάνου.