Ο μάρτυρας, όπως αναφέρει, δεν πίστεψε τον άνδρα και ξεκίνησε να κάνει κάποιες ερωτήσεις