Σε ποιες υπηρεσίες του Δημοσίου θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις.