Η απάντηση των Αμερικανών στο Ελληνικό αίτημα για πώληση 500 μεταχειρισμένων  Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Bradley M2A2 αποτελεί ίσως την πιο κρίσιμη παράμετρο στο πρόγραμμα αντικατάστασης των γερασμένων Μ-113 από πιο σύγχρονα ΤΟΜΑ.