Το Αεροπορικό Επιτελείο εξέτασε δύο ενδεχόμενα εκδηλώνοντας ενδιαφέρον τόσο για τα C-130 της RAF όσο και για όμοια μεταγωγικά της Αυστραλιανής αεροπορίας.