Από την ανάφλεξη του μηχανισμού προκλήθηκε μαύρισμα στην είσοδο του υποκαταστήματος στο Χαλάνδρι.