Πρόκειται για το σάκο που έμενε να καταμετρηθεί για να βγει το τελικό αποτέλεσμα των σταυρών στο Ηράκλειο.